• Vitajte na stránke CVČ DOMINO Nitra

     Deti a mládež sa môžu prihlasovať do záujmových útvarov počas celého školského roka. Prihlášku a Čestné vyhlásenie pre zber údajov na školský rok 2018/2019 si môžete stiahnuť v sekcii TLAČIVÁ.
    • Mestský detský jarný tábor v šk. roku 2018/2019

    • 14. 1. 2019
    • PLATBA

     • Platiť za tábor je možné len v hotovosti na sekretariáte – 1. poschodie v hlavnej budove CVČ, Štefánikova tr. 63 najneskôr do 15.02.2019. V pracovných dňoch od 8,00 – 15,30 hod.
     • Ak nebude poplatok do tohto termínu uhradený bude Vaše dieťa zo zoznamu vyradené.

      

     VTÁTENIE POPLATKU

     • Odhlásiť dieťa z tábora z akéhokoľvek dôvodu je možné najneskôr 5 dní pred začiatkom turnusu osobne, alebo telefonicky na t.č. 037/6524325. Zaplatený poplatok Vám bude vrátený v plnej výške.
     • Počas prebiehajúceho tábora je možné dieťa odhlásiť len v prípade ochorenia, ktoré je potrebné nahlásiť do 8,00 hod. Až po predložení lekárskeho potvrdenia v priebehu aktuálneho turnusu Vám bude vrátená časť poplatku. V opačnom prípade  zostáva zaplatený poplatok na pokrytie prevádzkových nákladov organizácie.

      

     POKYNY PRE RODIČOV

     • Príchod dieťaťa -  ráno od 7,00 hod., najneskôr do 7,45 hod.
     • Odchod dieťaťa - max. do 16,30 hod.
     • V prvý deň nástupu predložiť „vyhlásenie rodičov“ – súčasť prihlášky.
     • Deti si so sebou prinesú prezuvky, desiatu, PVC fľašu na pitný program, pršiplášť alebo dáždnik, kópiu preukazu poistenca.
    • Zimné prázdniny šk. r. 2018/2019

    • 14. 12. 2018
    • Hlavná budova CVČ , Štefánikova tr. 63, Nitra:

     21.12.2018         Predvianočná šachová partička od 15,00-18,00 hod.

     28.12.2018         Zimná rozprávka – rozprávková hra s bábkami- pre deti od 5-7 r.

     28.12.2018         Vianočné tancovanie – moderný tanec

     02.01.2019         Zima za oknom – kresba, maľba - zimný motív

     03.01.2019         Správna trefa streľba na ciel zábavne, šípky, luk, KUBBY

     04.01.2019         Roztancované salónky – zumba a iné tance pre deti

     04.01.2019         Novoročné zvyky na Ponitrí – ľudové tradície, tanec, spev – na pozvánky

     04.01.2019         Zimné kúzla z papiera tvorivé výtvarné dielne

     07.01.2019         Maľované novoročné pozdravy – tvorivá dielňa

     elokované pracovisko  CVČ , Topoľová 1, Nitra-Chrenová:

     28.12.2018        Zimné rozprávkovo – zábavné hry pre deti a mamičky na MD

                               od 9,00-11,30 hod.

     07.01.2019        Novoročný turnaj v stolnom tenise – pre deti a ich rodičov

     elokované pracovisko CVČ , Na Hôrke 30, Nitra-Klokočina:

     28.12.2018         Základy sebaobrany

     03.01.2019         Novoročné relaxačné cvičenia

      

    • Poptón

    • 15. 11. 2018
    • 15.11.2018 - "Poptón" - súťaž v interpretácii slovenskej populárnej piesne

     Víťazom srdečne gratulujeme.

      

    • Ponuka našej činnosti - šk. r. 2018/2019

    • 7. 9. 2018
    • Jesenné prázdniny v CVČ

    • 24. 10. 2018
    • Počas jesenných prázdnin (31.10. a 2.11.2018) majú u nás deti možnosť zahrať si vzdušný hokej, stolový futbal a stolný tenis v čase od 9,00-14,00 hod.

     Strašidielka v Domine - 31.10.2018 od 9,00-11,00 hod. - CVČ, Štefánikova tr. 63, Nitra - maľovanie na tvár, ... pre deti od 5-10 rokov - VSTUP VOĽNÝ

      

     Halloween party pre mamičky a detičky - 02.11.2018 od 9,00-11,00 hod. - el. prac. CVČ, Topoľová 1, Nitra-Chrenová - pre deti predškolského veku - VSTUP VOĽNÝ

     Činnosť ZÚ počas jesenných prázdnin: TS EIJA, TS Madhouse, Mažoretky I.NIMA, Historický šerm, Karate Torashiro.

   • Partneri

   • Fotogaléria

    • súťaž "Mikulášsky turnaj v stolnom tenise 2018"
    • súťaž "Poptón"
    • podujatie "Lampášikový pochod" - október 2018
    • súťaž "šípkarský turnaj" - október 2018
    • súťaž "turnaj v stolnom tenise" október 2018
    • Mestský detský letný tábor 2018
    • súťaž "Šaráda 2017" - zábavná show pri príležitosti dňa študentstva
    • súťaž "Rozprávkové vretienko" 2018
    • súťaž "Na bicykli bezpečne 2018"
    • Karneval 2018
    • Fašiangová tancovačka 2018
    • súťaž "Turnaj v bowlingu" - jún 2018
    • súťaž "Vianočné aranžovanie 2017"
    • súťaž "Sudoku" - február 2018
    • súťaže "Šípkarský turnaj" - marec 2018
    • súťaž "Rómsky trojboj" - marec 2018
    • súťaž "Plastový a papierový modelár - verejná súťažná prehliadka" - marec 2018
    • súťaž "Turnaj v bedmintone" - máj 2018