• Mestský detský jarný tábor v šk. roku 2018/2019

      14. 1. 2019

      PLATBA

      • Platiť za tábor je možné len v hotovosti na sekretariáte – 1. poschodie v hlavnej budove CVČ, Štefánikova tr. 63 najneskôr do 15.02.2019. V pracovných dňoch od 8,00 – 15,30 hod.
      • Ak nebude poplatok do tohto termínu uhradený bude Vaše dieťa zo zoznamu vyradené.

       

      VTÁTENIE POPLATKU

      • Odhlásiť dieťa z tábora z akéhokoľvek dôvodu je možné najneskôr 5 dní pred začiatkom turnusu osobne, alebo telefonicky na t.č. 037/6524325. Zaplatený poplatok Vám bude vrátený v plnej výške.
      • Počas prebiehajúceho tábora je možné dieťa odhlásiť len v prípade ochorenia, ktoré je potrebné nahlásiť do 8,00 hod. Až po predložení lekárskeho potvrdenia v priebehu aktuálneho turnusu Vám bude vrátená časť poplatku. V opačnom prípade  zostáva zaplatený poplatok na pokrytie prevádzkových nákladov organizácie.

       

      POKYNY PRE RODIČOV

      • Príchod dieťaťa -  ráno od 7,00 hod., najneskôr do 7,45 hod.
      • Odchod dieťaťa - max. do 16,30 hod.
      • V prvý deň nástupu predložiť „vyhlásenie rodičov“ – súčasť prihlášky.
      • Deti si so sebou prinesú prezuvky, desiatu, PVC fľašu na pitný program, pršiplášť alebo dáždnik, kópiu preukazu poistenca.
     • Zimné prázdniny šk. r. 2018/2019

      14. 12. 2018

      Hlavná budova CVČ , Štefánikova tr. 63, Nitra:

      21.12.2018         Predvianočná šachová partička od 15,00-18,00 hod.

      28.12.2018         Zimná rozprávka – rozprávková hra s bábkami- pre deti od 5-7 r.

      28.12.2018         Vianočné tancovanie – moderný tanec

      02.01.2019         Zima za oknom – kresba, maľba - zimný motív

      03.01.2019         Správna trefa streľba na ciel zábavne, šípky, luk, KUBBY

      04.01.2019         Roztancované salónky – zumba a iné tance pre deti

      04.01.2019         Novoročné zvyky na Ponitrí – ľudové tradície, tanec, spev – na pozvánky

      04.01.2019         Zimné kúzla z papiera tvorivé výtvarné dielne

      07.01.2019         Maľované novoročné pozdravy – tvorivá dielňa

      elokované pracovisko  CVČ , Topoľová 1, Nitra-Chrenová:

      28.12.2018        Zimné rozprávkovo – zábavné hry pre deti a mamičky na MD

                                od 9,00-11,30 hod.

      07.01.2019        Novoročný turnaj v stolnom tenise – pre deti a ich rodičov

      elokované pracovisko CVČ , Na Hôrke 30, Nitra-Klokočina:

      28.12.2018         Základy sebaobrany

      03.01.2019         Novoročné relaxačné cvičenia

       

     • Poptón

      15. 11. 2018

      15.11.2018 - "Poptón" - súťaž v interpretácii slovenskej populárnej piesne

      Víťazom srdečne gratulujeme.

       

     • Jesenné prázdniny v CVČ

      24. 10. 2018

      Počas jesenných prázdnin (31.10. a 2.11.2018) majú u nás deti možnosť zahrať si vzdušný hokej, stolový futbal a stolný tenis v čase od 9,00-14,00 hod.

      Strašidielka v Domine - 31.10.2018 od 9,00-11,00 hod. - CVČ, Štefánikova tr. 63, Nitra - maľovanie na tvár, ... pre deti od 5-10 rokov - VSTUP VOĽNÝ

       

      Halloween party pre mamičky a detičky - 02.11.2018 od 9,00-11,00 hod. - el. prac. CVČ, Topoľová 1, Nitra-Chrenová - pre deti predškolského veku - VSTUP VOĽNÝ

      Činnosť ZÚ počas jesenných prázdnin: TS EIJA, TS Madhouse, Mažoretky I.NIMA, Historický šerm, Karate Torashiro.