• Tanečné divadlo
    • Tanečné divadlo

    • 09.01.2024 09:23
    • NOVINKA
     Vhodné pre deti na prvom stupni ZŠ. Ak máš rád tanec a príbehy, neváhaj a pridaj sa k nám.
     Tento krúžok je pre školákov, aj pre tých, ktorí nemajú žiadne tanečné skúsenosti. Tanec je prirodzený spôsob vyjadrovania sa, dajú sa cez neho vyjadriť emócie, vybudovať dôvera, uvoľniť myseľ.
     Naše tanečné divadlo je založené na tanečných konceptoch, ktoré cez príbehy, literatúru, hudbu a hry rozvíjajú prirodzené tanečné vyjadrenie jednotlivca, tvorenie, kreativitu, spoluprácu v skupine, telesnú koordináciu, flexibilitu, balans a vytvárajú zdravé pohybové návyky.
    • viac
    • SAMBO
    • SAMBO

    • 17.01.2024 10:23
    • SAMBO je úpolový šport pochádzajúci z Ruska. Skratka SAMBO je zložená z dvoch slov:SAMozasčita Bez Oruža - čo v preklade znamená zebeobrana bez zbrane.
     Pre dievčatá a chlapcov od 13 rokov.
    • viac
    • Karate Imperium
    • Karate Imperium

    • 17.01.2024 13:43
    • Cieľom je viesť deti a mládež k sebapoznaniu, rozvoju pohybových schopností, férovej súťaživosti. Výuka a nácvik bojových postojov, kopov a úderov, nácvik cvičenia vo dvojici, súborných cvičení. Príprava na páskovanie.
    • viac