• Pastelka
    • Pastelka

    • 07.08.2023 08:33
    • Výtvarný krúžok pre deti ZŠ. Rozvoj výtvarného talentu, fantázie, tvorivosti a nadobudnutie potrebných zručností vo výtvarnej činnosti. Kreatívne myslenie a pozitívny vzťah k umeniu.
     https://www.facebook.com/Pastelka63
    • viac
    • SAMBO
    • SAMBO

    • 16.08.2023 12:02
    • SAMBO je úpolový šport pochádzajúci z Ruska. Skratka SAMBO je zložená z dvoch slov:SAMozasčita Bez Oruža - čo v preklade znamená zebeobrana bez zbrane.
     Pre dievčatá a chlapcov od 13 rokov.
    • viac
    • Karate Imperium
    • Karate Imperium

    • 19.09.2023 12:51
    • Cieľom je viesť deti a mládež k sebapoznaniu, rozvoju pohybových schopností, férovej súťaživosti. Výuka a nácvik bojových postojov, kopov a úderov, nácvik cvičenia vo dvojici, súborných cvičení. Príprava na páskovanie.
    • viac