•  

   Prvá zmienka o budove súčasného CVČ Domina v Nitre na Štefánikovej ulici 63 (v centre mesta) je spojená s významným staviteľom Jánom Tomaschekom, autorom budovy, ktorá bola postavená pred druhou svetovou vojnou ako živnostenský dom.

   Po znárodnení v roku 1948 budova slúžila ako Dom armády. Československá armáda v roku 1953 darovala budovu deťom a mládeži k záujmovej a príležitostnej činnosti s cieľom vytvorenia Krajského domu pionierov a mládeže.

   Od roku 1992 zariadenia tohto typu boli premenované na Centrá voľného času v rámci Slovenska. 11.3.1992 – bolo zariadenie slávnostne premenované na Centrum voľného času Domino Nitra. Náplň, obsah i rozsah činnosti sa s pribúdajúcimi rokmi zmenili podľa spoločenskej potreby a dopytu. Pamätníci si spomínajú na mnohé krúžky ako letecký modelár, železničný modelár, filmové štúdio mladých, ktoré reprezentovalo činnosť mládeže i v zahraničí. Hudobné, tanečné, spevácke skupiny účinkovali i na medzinárodných podujatiach detí a mládeže. Veľká sála budovy slúžila a slúži naďalej na kultúrne vystúpenia, súťaže, koncerty.

   Dnešné deti a mládež v 69 záujmových krúžkoch, súboroch a kluboch vypĺňajú zmysluplne voľný čas už nielen v tejto spomínanej budove, ale i v lokalite sídlisk Chrenová a Klokočina.