• Rada školského zariadenia pri Centre voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra