• Profil verejného obstarávateľa

  Názov organizácie: Centrum voľného času
  Sídlo organizácie: Štefánikova trieda 63,
  Mesto a PSČ: Nitra, 949 01
  Štatutárny zástupca: PaedDr. Viktorie Mankovecká
  IČO: 37867130
  Tel.: 037 / 6524325037 / 6524325         037 / 6524325 037 / 6524325
  Fax: 037 / 6526373
  Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, 949 01 Nitra je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

  Súhrnná správa o zákazkách k 30.09.2016: suhrnna_sprava_k_30.9.2016.pdf


  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Nie sú zverejnené žiadne záznamy spĺňajúce výberové kritéria.
  ZMLUVY, FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY:
  Od 01.01.2016 Centrum voľného času zverejňuje dokumenty na stránke mesta Nitra www.nitra.sk