Profil verejného obstarávateľa

Názov organizácie: Centrum voľného času
Sídlo organizácie: Štefánikova trieda 63,
Mesto a PSČ: Nitra, 949 01
Štatutárny zástupca: PaedDr. Viktorie Mankovecká
IČO: 37867130
Tel.: 037 / 6524325037 / 6524325         037 / 6524325 037 / 6524325
Fax: 037 / 6526373
Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, 949 01 Nitra je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

Súhrnná správa o zákazkách k 30.09.2016: suhrnna_sprava_k_30.9.2016.pdf


Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Nie sú zverejnené žiadne záznamy spĺňajúce výberové kritéria.
ZMLUVY, FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY:
Od 01.01.2016 Centrum voľného času zverejňuje dokumenty na stránke mesta Nitra www.nitra.sk