• Riaditeľ Centra voľného času:  
    Mgr. Marián Hlavatý, PhD. 
     
    Zástupca riaditeľa: 
     
     
    Ekonomicko-prevádzkový úsek: 
    Bc. Vieroslava Gajdošová
    Katarína Berkiová
     
    Pedagogickí zamestnanci:
    PaedDr. Alena Mrázová
    Mgr. Andrea Pálfy
    Mgr. Petra Pekarová Skokanová
    Bc. Erika Sýkorová
    PaedDr. Katarína Hudáková
    Mgr. Elizabeta Arbetová
    Erik Sitár, DiS. art
    BcA. Andrea Zákopčanová
    Ing. Alžbeta Kovárová, PhD.
    Mgr. Silvia Ivančíková
    Mgr. Simona Rezetková
    Ing. Zuzana Jakubíková