• Organizačná štruktúra

   • Riaditeľ Centra voľného času:  
    Mgr. Marián Hlavatý, PhD.
     
    Zástupkyňa riaditeľky: 
    Mgr. Adela Maškinová
     
    Ekonomicko-prevádzkový úsek: 
    Bc. Vieroslava Gajdošová
    Katarína Berkiová
     
    Pedagogickí zamestnanci:
    úsek spoločensko-vednej činnosti: 
    PaedDr. Alena Mrázová
    Mgr. Jana Valentová
    Mgr. Andrea Pálfy
     
    úsek esteticko - kultúrnej činnosti:
    Bc. Erika Sýkorová
    PaedDr. Katarína Hudáková
    Mgr. Elizabeta Arbetová
    Erik Sitár, DiS. art
    BcA. Andrea Zákopčanová
    Ing. Alžbeta Kovárová, PhD.
    Mgr. Silvia Ivančíková
     
    úsek prírodovedno - environmentálny:
    Ing. Zuzana Jakubíková