• Organizačná štruktúra

    • Riaditeľ Centra voľného času:  
     Mgr. Marián Hlavatý, PhD. 
      
     Zástupca riaditeľa: 
      
     Pedagogickí zamestnanci:
     PaedDr. Alena Mrázová, MBA
     Mgr. Andrea Pálfy
     Mgr. Petra Pekarová Skokanová
     Bc. Erika Sýkorová
     PaedDr. Katarína Hudáková
     Mgr. Elizabeta Arbetová
     Erik Sitár, DiS. art
     Mgr. Andrea Zákopčanová
     Ing. Alžbeta Kovárová, PhD.
     Mgr. Silvia Ivančíková
     Mgr. Simona Rezetková
     Ing. Zuzana Jakubíková
     Mgr. Mária Králiková
      
     Ekonomicko-prevádzkový úsek: 
     Bc. Vieroslava Gajdošová
     Katarína Berkiová
     Miloš Plesník
     Eva Burianová
     Mária Sajková
     Valéria Mrázová
     Valéria Mišurová