Hlavná budova CVČ, Štefánikova tr. 63, Nitra

    • Poznaj a chráň prírodu
    • Poznaj a chráň prírodu

    • 09.09.2020 09:13
    • NOVINKA
     Pre deti od 8-14 rokov.
     Ciele krúžku: pestovanie pozitívneho vzťahu detí k živej i neživej prírode, humánne aktivity, ekologické aktivity a zapájanie sa do ekologických projektov, pestovanie zdravého životného štýlu, turistika v blízkom aj vzdialenejšom okolí, pozorovanie a poznávanie prírodnín, javov v prírode, osvojenie biologickej terminológie, vzťah k ochrane životného prostredia a praktickému využitiu.
     "Deťom sa musí povedať a ukázať, že môžu vykonať nádherné veci pre Zem. Je potrebné dať im vedomie, že môžu zmeniť a zachrániť svet."     (J.Javna, 1991, s.13)
    • viac
    • Čimovinky
    • Čimovinky

    • 09.09.2020 09:13
    • NOVINKA
     Pre deti MŠ od5-6 rokov.
     Na krúžku si deti rozvíjajú manuálnu zručnosť a naučia sa:

     • vyrábať 3D obrázky, ozdoby z korálok,
     • rôzne druhy ručných prác, strihať, vymaľovávať,
     • aranžovať rastliny do misiek,
     • ozdoby zo špagátu, papiera, maľovanie na sklo, textil,
     • papierové modely.

           

    • viac
    • Mladý redaktor
    • Mladý redaktor

    • 09.09.2020 09:14
    • NOVINKA
     Chcel by si sa naučiť prípravu textov na reportáže, zvukové aj obrazové spracovanie reportáží? Máš rád prácu s audiovizuálnymi technickými prostriedkami? Chceš ovládať prácu v strižni, v rozhlasovom či TV štúdiu? Ak áno a máš viac ako 12 rokov prihlás sa k nám.
     V spolupráci s mediálnym centrom FF UKF v Nitre.
    • viac
    • EIJAgym
    • EIJAgym

    • 09.09.2020 09:14
    • NOVINKA
     Základy gymnastiky pre deti od 4-10 rokov.
    • viac
    • DFS Borinôčka
    • DFS Borinôčka

    • 03.09.2020 08:31
    • Detský folklórny súbor Borinôčka navštevujú deti od 4-6 rokov, ktoré sa radi hrajú, tancujú a spievajú. Do tanca hrá ujo harmonikár.
    • viac
    • DFS Borinka
    • DFS Borinka

    • 04.09.2020 09:17
    • Detský folklórny súbor Borinka vznikol v roku 1986. Počas rokov sa súbor prezentoval na folklórnych festivaloch na Myjave, vo Východnej, v Prešove, v Nitre a reprezentoval Slovensko v Juhoslávii, v Slovinsku, v Maďarsku, na Sicílii, vo Vatikáne, vo Francúzsku, v Rakúsku i v Poľsku. Borinka má okolo 90 členov, samostatnú ľudovú hudbu a prípravku pre deti ZŠ-1. stupeň. Pedagogickí vedúci čerpajú námety na spracovanie z regiónu Ponitrie z vlastných výskumov, ale i zo zbierok Mariána Járeka. V programe je možné vidieť detské hry, typické dievčenské kolesové tance, ale i párové tance - pomalý čardáš, čardáš a frišká.
     https://www.facebook.com/BorinkaNitra
     Prihlášky prijímame do 11.09.2020, začíname 22.09.2020 podľa rozvrhu. Všetky informácie, ktoré boli zvyčajne podávané na prvom stretnutí, budú zaslané rodičom mailom na adresy uvedené v prihláške.
    • viac
    • FS Furmani
    • FS Furmani

    • 27.08.2020 10:41
    • Mládežnícky folklórny súbor Furmani vznikol v januári roku 2004. Jeho členovia sú všetko bývalí tanečníci, speváci a hudobníci nitrianskych detských folklórnych súborov vo veku 16 až 30 rokov. Má tri zložky, hudobnú, spevácku a tanečnú. Prezentuje folklórny materiál nitrianskeho a tekovského regiónu. Činnosť súboru je zameraná aj na zbieranie a renováciu tradičných krojov a krojových častí. Súbor pravidelne účinkuje na podujatiach, ktoré organizuje Mesto Nitra, ale predstavil sa aj divákom na mnohých vystúpeniach na Slovensku i v zahraničí.
     https://www.facebook.com/fsfurmani
    • viac
    • Mažoretky I.NIMA
    • Mažoretky I.NIMA

    • 04.09.2020 09:23
    • Súbor mažoretiek I.NIMA pracuje s dievčatami od roku 1996 vo veku od 5-30 rokov v štyroch vekových kategóriách (prípravka, kadet, junior a senior). Naše vystúpenia sa uskutočňujú na rytmickú modernú hudbu i hudbu so živým orchestrom. Pracujeme s maršálskou (mažoretkovou) paličkou i pom poms v skupinovýchj formáciách a sólových formáciách. Súbor je rozdelený na starších členov - I.NIMA a mladších členov - Dominky.
     https://www.facebook.com/groups/98557122304
    • viac
    • Šašo Jašo
    • Šašo Jašo

    • 14.09.2020 09:48
    • Tanec, hudba, spev divadlo pre deti od 6-8 rokov. Mladšie deti po dohovore s vedúcou.
     S deťmi si zacvičíme, zatancujeme, zahráme si divadielko, spoznáme bábky, ...
      
    • viac
    • Divadelníček
    • Divadelníček

    • 14.09.2020 09:49
    • Dramatický krúžok pre deti od 9-12 rokov. Máš rád divadlo? Chceš byť hercom či herečkou? Rád spoznávaš a skúšaš nové veci? Ukáž čo je v tebe!
     Tieňohra, divadlo, pantomíma, tanec, bábky, ...
    • viac
    • Pastelka
    • Pastelka

    • 09.09.2020 09:24
    • Výtvarný krúžok pre deti MŠ od 5 rokov a ZŠ. Rozvoj výtvarného talentu, fantázie, tvorivosti a nadobudnutie potrebných zručností vo výtvarnej činnosti. Kreatívne myslenie a pozitívny vzťah k umeniu.
     https://www.facebook.com/Pastelka63
    • viac
    • Šikovné ruky a aranžovanie
    • Šikovné ruky a aranžovanie

    • 03.09.2020 08:22
    • Krúžok pre dievčatá a chlapcov ZŠ.
     Témy: aranžovanie rastlín do misiek, váz, viazanie vencov, kytíc, práca so živým a sušeným materiálom, 3D obrázky, ozdoby z korálok, špagátu, papiera, maľovanie na textil, sklo, ...
    • viac
    • Paletko - výtvarný
    • Paletko - výtvarný

    • 09.09.2020 09:32
    • Výtvarno - keramikársky krúžok určený pre deti MŠ od 5 rokov a ZŠ. Hrou budete spoznávať tajomstvá výtvarného umenia, netradičné výtvarné techniky, vyskúšate si asambláž, decoupage, prácu s papierom, textilom, ...
    • viac
    • Žabky
    • Žabky

    • 27.08.2020 13:33
    • Tanečná pohybová prípravka pre deti od 4-8 rokov.
    • viac
    • Šach
    • Šach

    • 04.09.2020 11:48
    • História šachu siaha až do čias vladárov. Dnes je to stále všeobecne uznávaná hra bez hranice veku. Učí deti logicky a samostatne rozmýšľať, analyzovať hru, kombinatoriku.
    • viac