• EIJAGYM
    • EIJAGYM

    • 28.09.2022 13:53
    • Základy gymnastiky, moderný tanec pre deti od 4-12 rokov.
      
    • viac
    • DFS Borinôčka
    • DFS Borinôčka

    • 14.09.2022 09:15
    • Detský folklórny súbor Borinôčka navštevujú deti MŠ od 4-6 rokov, ktoré sa radi hrajú, tancujú a spievajú. 
    • viac
    • DFS Borinka
    • DFS Borinka

    • 07.09.2022 12:36
    • Pred deti ZŠ.
     Detský folklórny súbor Borinka vznikol v roku 1986. Počas rokov sa súbor prezentoval na folklórnych festivaloch na Myjave, vo Východnej, v Prešove, v Nitre a reprezentoval Slovensko v Juhoslávii, v Slovinsku, v Maďarsku, na Sicílii, vo Vatikáne, vo Francúzsku, v Rakúsku i v Poľsku. Borinka má okolo 90 členov, samostatnú ľudovú hudbu a prípravku pre deti ZŠ-1. stupeň. Pedagogickí vedúci čerpajú námety na spracovanie z regiónu Ponitrie z vlastných výskumov, ale i zo zbierok Mariána Járeka. V programe je možné vidieť detské hry, typické dievčenské kolesové tance, ale i párové tance - pomalý čardáš, čardáš a frišká.
     https://www.facebook.com/BorinkaNitra
    • viac
    • FS Furmani
    • FS Furmani

    • 01.08.2022 11:14
    • Mládežnícky folklórny súbor Furmani vznikol v januári roku 2004. Jeho členovia sú všetko bývalí tanečníci, speváci a hudobníci nitrianskych detských folklórnych súborov vo veku 16 až 30 rokov. Má tri zložky, hudobnú, spevácku a tanečnú. Prezentuje folklórny materiál nitrianskeho a tekovského regiónu. Činnosť súboru je zameraná aj na zbieranie a renováciu tradičných krojov a krojových častí. Súbor pravidelne účinkuje na podujatiach, ktoré organizuje Mesto Nitra, ale predstavil sa aj divákom na mnohých vystúpeniach na Slovensku i v zahraničí.
     https://www.facebook.com/fsfurmani
    • viac
    • Mažoretky I.NIMA
    • Mažoretky I.NIMA

    • 07.09.2022 12:35
    • Súbor mažoretiek I.NIMA pracuje s dievčatami od roku 1996 vo veku od 3-30 rokov v štyroch vekových kategóriách (prípravka, kadet, junior a senior). Naše vystúpenia sa uskutočňujú na rytmickú modernú hudbu i hudbu so živým orchestrom. Pracujeme s maršálskou (mažoretkovou) paličkou i pom poms v skupinovýchj formáciách a sólových formáciách. Súbor je rozdelený na starších členov - I.NIMA a mladších členov - Dominky.
     https://www.facebook.com/groups/98557122304
    • viac
    • Pastelka
    • Pastelka

    • 10.08.2022 10:13
    • Výtvarný krúžok pre deti ZŠ. Rozvoj výtvarného talentu, fantázie, tvorivosti a nadobudnutie potrebných zručností vo výtvarnej činnosti. Kreatívne myslenie a pozitívny vzťah k umeniu.
     https://www.facebook.com/Pastelka63
    • viac
    • Šikovné ruky a aranžovanie
    • Šikovné ruky a aranžovanie

    • 02.08.2022 08:46
    • Krúžok pre dievčatá a chlapcov ZŠ.
     Témy: aranžovanie rastlín do misiek, váz, viazanie vencov, kytíc, práca so živým a sušeným materiálom, 3D obrázky, ozdoby z korálok, špagátu, papiera, maľovanie na textil, sklo, ...
    • viac
    • Paletko - výtvarný
    • Paletko - výtvarný

    • 18.08.2022 09:44
    • Výtvarný krúžok určený pre deti MŠ od 5-6 rokov. Hrou budete spoznávať tajomstvá výtvarného umenia, netradičné výtvarné techniky, vyskúšate si asambláž, decoupage, prácu s papierom, textilom, ...
    • viac
    • Šach
    • Šach

    • 05.09.2022 13:23
    • História šachu siaha až do čias vladárov. Dnes je to stále všeobecne uznávaná hra bez hranice veku. Učí deti logicky a samostatne rozmýšľať, analyzovať hru, kombinatoriku.
    • viac