• Vitajte na stránke CVČ DOMINO Nitra

     Deti a mládež sa môžu prihlasovať do záujmových útvarov počas celého školského roka. Žiadosť o prijatie do záujmového útvaru a Čestné vyhlásenie pre zber údajov na školský rok 2020/2021 si môžete stiahnuť v sekcii TLAČIVÁ.
    • 2% dane

     Vážení rodičia, budeme veľmi radi, ak nám aj tento rok poskytnete 2% Vami už zaplatenej dane z príjmu za rok 2020. Ďakujeme
     • Leto 2021

     • v prípade priaznivej epidomiologicke situácie pre Vás aj tento rok pripravujeme letné dochádzkové tábory - informácie o ponuke táborov a dátum prihlasovania budeme aktualizovať.

      Tešíme sa na Vás :-)

     • Prerušenie výchovno-vzdelávacej činnosti

     • Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia ministra o opatreniach pre školy, sa mimoriadne prerušuje prevádzka Centra voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra a elokovaných pracovísk CVČ, s účinnosťou od 12. októbra 2020, až do odvolania.

      Mgr. Marián Hlavatý, PhD.

      riaditeľ CVČ

     • !!! Dôležité !!! Opatrenia prevádzky CVČ od 01.10.2020

     • Vážení rodičia,

      prosíme Vás o dôkladné preštudovanie Prevádzkového poriadku platného od 01.10.2020 počas pandemickej situáciie spôsobenej COVID-19 v budovách Centra voľného času.

      prevadzkovy_poriadok_cvc_platny_od_01.10.2020_pocas_pandemickej_situacie.pdf

      vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti_akt_16.09.20.docx​​​​​​​

      Prevádzkový poriadok CVČ  počas pandémie spôsobenej novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19​​​​​​​

      Povinnosti:

      1. Vstup  do  budov CVČ  a pohyb po priestoroch CVČ je možný iba s prekrytím horných dýchacích ciest.
      2. Počas trvania ZÚ je povinnosť nosiť rúška v zmysle aktuálnych opatrení a nariadení.
      3. Pri vstupe do  budov CVČ je potrebné  použiť dezinfekčný prostriedok na ruky.
      4. Prezliekanie na ZÚ sa vykonáva iba v označených priestoroch budov.
      5. Rodič /zákonný zástupca/ sprevádzajúca osoba sa v priestoroch CVČ a v miestnosti  určenej na prezliekanie dieťaťa zdržuje iba nevyhnutný čas, max 15 min.
      6. Členovia ZÚ sa pred začatím činnosti zdržujú v šatniach/v priestoroch na to určených.
      7. V potrebných intervaloch je nevyhnutné  pred začatím ZÚ odovzdať vedúcemu ZÚ dokument: Vyhlásenie zákonného zástupcu o  bezinfekčnosti. vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti_akt_16.09.20.docx
      8. Bez požadovaného aktuálneho Vyhlásenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti členovi ZÚ nebude umožnené daný krúžok absolvovať.
      9. Rodič/zákonný zástupca je povinný bezodkladne nahlásiť vedúcemu ZÚ prípadnú nariadenú karanténu, podozrenie, alebo pozitivitu na COVID-19 člena ZÚ.

      Zákazy:

      1. Zákaz zdržovania sa v spoločných priestoroch budov CVČ.
      2. Zákaz hrania spoločenských hier na chodbách budov (stolný futbal, vzdušný hokej).
      3. Zákaz prezliekania členov ZÚ na chodbách budov.
      4. Zákaz účasti členov ZÚ na záujmovej činnosti v prípade, že daná žiakom navštevujúca  trieda v MŠ, v ZŠ, na SŠ, skupina študentov na VŠ, kolektív blízkych pracovníkov, blízka rodina je v nariadenej karanténe.
      5. Zákaz účasti členov na záujmovej činnosti v prípade že celá MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, celé pracovisko je v nariadenej karanténe.

      Iné  opatrenia:

      1. Trvanie krúžkov ZÚ je skrátené (cca o 10 min), aby sa mohla vykonať potrebná dezinfekcia a vetranie.
      2. V budovách CVČ sú na dezinfekciu sprístupnené aj toalety s teplou vodou a mydlom.
      3. Počas trvania záujmovej činnosti prebieha dezinfekcia spoločných priestorov, dotykových plôch, toaliet, v intervale každú hodinu.
      4. V každej budove CVČ je vyčlenená izolačná miestnosť, v ktorej sa neplnoletý člen ZÚ s podozrením na COVID-19 zdržuje do  príchodu rodiča/zákonného zástupcu.

      V Nitre 30.9.2020 

      Mgr. Marián Hlavatý, PhD.

                                                                                                                riaditeľ

   • Partneri

   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje