• Marec 2020

    • 06.03.2020 14:58
    • MÚDRA SOVA - 20.3. 2020 o 9,30 - evokované pracovisko CVČ Topoľová 1, Nitra – rozprávkový kvíz pre deti 3. a 4. ročníka ZŠ – na pozvánky
      
     Okresná súťažná prehliadka Papierových a plastových modelov - 20.3 2020 – Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra - verejná súťažná prehliadka pre žiakov ZŠ a 8.ročné gymnázia okresu NR- na pozvánky
      
     Svet fantázie - 27.3 2020 o 14,00 hod. – Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra - vernisáž výtvarnej súťaže pre deti MŠ a pre deti 1.-4. ročníka ZŠ okresu NR – uzávierka prác je 11.03.2020
      
     Svet patrí mladým - 27.3 2020 o 14,00 hod. – Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra – vernisáž literárnej súťaže pre žiakov 7.-9. ročníka ZŠ okresu NR – uzávierka prác je 11.03.2020
      
     "STORY" - 18.3.2020 o 9,00 hod. -  prednes poézie a prózy v anglickom jazyku - ZŠ - na pozvánky
      
     "STORY" - 19.3.2020  o 9,00 hod. -  prednes poézie a prózy nemeckom a ruskom jazyku – ZŠ - na pozvánky

     "Veľkonočné aranžovanie" - 24.03.2020 o 8,30 hod. - Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra - pre žiakov ZŠ - na pozvánky

     "Hôrka hľadá talent" - 30.03.2020 o 10,00 hod. - elokované pracovisko CVČ, Na Hôrke 30, Nitra - talentová súťaž pre deti a mládež od 6-18 rokov - na pozvánky
    • viac
    • Február 2020

    • 21.01.2020 10:24
    • “Sudoku” – 12.02.2020 o 10,00 hod. – elokované pracovisko CVČ, Topoľová 1, Nitra-Chrenová – súťaž pre žiakov 6.-9. ročníka ZŠ – na pozvánky
      
     Fašiangový  karneval pre deti  mesta Nitry -  09.02.2020 o 15,30 hod. - Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra - pre deti od 3 do 12 rokov, vstupné 1,- €, masky vstup zdarma
      
     Fašiangová  tancovačka - 14.02.2020 - Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra - na pozvánky
      
     “Junior Battle” – 12.02.2020 o 10,00 hod. – elokované pracovisko CVČ, Na Hôrke 30, Nitra – súťažné podujatie pre žiakov ZŠ a SŠ – na pozvánky
    • viac
    • December 2019

    • 17.12.2019 10:24
    • "Mikuláš “– 04.12.2019 o 16,30 hod. – Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra – vstup voľný
      
     “Mikuláš u Lienočiek” – 10.12.2019 o 9,30 hod. – elokované pracovisko CVČ, Topoľová 1, Nitra – na pozvánky
      
     “Vianočný turnaj v stolnom tenise” – 17.12.2019 o 14,00 hod. - elokované pracovisko CVČ, Topoľová 1, Nitra – na pozvánky
      
     Vystúpenie folklórnych súborov pre občanov Mesta Nitra – 17.12.2019 o 17,00 hod. - Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra
      
     “Mikulášku, Mikulášku” – 19.12.2019 o 9,00 hod. - Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra – pre deti MŠ - na pozvánky
    • viac
    • November 2019

    • 18.10.2019 14:36
    • “Divotvorný hrniec” – 07.11.2019 o 9,00 hod. – Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra - súťaž v improvizácii kde budú mať žiaci možnosť predviesť svoje vedomosti, šikovnosť, vynaliezavosť, nápaditosť a herecké schopnosti – pre žiakov 7.-9. ročníka ZŠ – na pozvánky
      
     “Poptón” – 12.11.2019 o 8,00 hod. -  Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra – súťaž v interpretácii slovenskej populárnej hudby – pre žiakov ZŠ – na pozvánky

     Hlavolamiáda - 13.11.2019 - elokované pracovisko CVČ, Topoľová 1, Nitra - súťaž pre žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ-na pozvánky
      
     “Šaráda” – 22.11.2019 o 11,00 hod. - Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra – humorno zábavná súťaž pre žiakov ZŠ a SŠ z príležitosti Dňa študentstva – na pozvánky
    • viac
    • Október 2019

    • 09.10.2019 11:09
    • "Turnaj vo florbale" - 16.10.2019 o 8,00 hod. - športová hala ZŠ Tulipánová - súťaž pre žiakov 5.-7. ročníka ZŠ - na pozvánky

     "Majstrovstvá okresu v šachu jednotlivcov" - 24.10.2019 o 8,00 hod. - Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra - súťaž pre žiakov ZŠ a SŠ - na povánky
    • viac