• Letný mestský detský tábor 2021

    • Vážení rodičia, aj naďalej sa môžete prihlasovať do táborov a letných škôl.

     Testovanie detí pred nástupom do mestských detských táborov nie je potrebné.

     Prihlasovanie do táborov sa začína 15.06.2021  v hlavnej budove CVČ od 8,00 hod

     Prihláška a čestné vyhlásenie zákonného zástupcu - letný tábor 2021: prihlaska__cestne_vyhlasenie_letny_tabor_2021.pdf

     Leták letný tábor 2021: plagat_letny_tabor_2021.pdf

     Poplatok za turnus je 60,- Eur / týždeň 

     Poplatok za 1., 8. a 11. turnus je 48,- €/ 4 dni

     V cene je zahrnuté: celodenný program pod vedením skúsených pedagógov, teplý obed, pitný program, materiálno-technické zabezpečenie, cestovné, vstupenky a drobné ceny v súťažiach.

     Tábor je určený pre deti od 6-12 rokov.

     Jedno dieťa môže byť prihlásené do max. 2 turnusov.

     Žiadame Vás o dodržiavanie aktuálnych hygienických opatrení.

      

     PONUKA:

     CENTRUM VOĽNÉHO ČASU, ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA 63, NITRA:

      pre deti od 6 rokov – do 12 rokov

     1. turnus – 06.- 09.07.2021 - Hopsasa

     2. turnus – 12.-16.07.2021 - Dráčik 

     3. turnus – 19.-23.07.2021 - Slniečko

     4. turnus – 26.-30.07.2021 - Haravara 

     5. turnus – 02.-06.08.2021 - Luskáčik

     6. turnus – 09.-13.08.2021 - Kamaráti 

     7. turnus – 16.-20.08.2021 - Vševedko

      

     ELOKOVANÉ PRACOVISKO CVČ, TOPOĽOVÁ 1, NITRA-CHRENOVÁ:

     pre deti od ukončeného 1. ročníka ZŠ – do 12 rokov

     8 turnus – 06.-09.07.2021 – Tajomná plavba

     9. turnus – 19.-23.07.2021 - Piráti

     10. turnus – 02.-06.08.2021 – Túlavé topánky - zrušený

      

     Kultúrny dom PÁROVSKÉ HÁJE

     pre deti od 6 rokov – do 12 rokov

     11. turnus – 06.-09.07.2021 – Háje 1

     12. turnus – 16.-20.08.2021 – Háje 2

      

     PLATBA

     • Platiť za tábor je možné len v hotovosti na sekretariáte – 1. poschodie v hlavnej budove CVČ, Štefánikova tr. 63 najneskôr do 25.06.2021. V pracovných dňoch od 8,00 – 15,00 hod.
     • Ak nebude poplatok do tohto termínu uhradený bude dieťa zo zoznamu vyradené.

      

     VRÁTENIE POPLATKU

     • Odhlásiť dieťa z tábora z akéhokoľvek dôvodu je možné najneskôr 5 dní pred začiatkom turnusu osobne, alebo telefonicky na t.č. 037/6524325. Zaplatený poplatok Vám bude vrátený v plnej výške.
     • Počas prebiehajúceho tábora je možné dieťa odhlásiť len v prípade ochorenia, ktoré je potrebné nahlásiť do 8,00 hod. Až po predložení lekárskeho potvrdenia v priebehu aktuálneho turnusu Vám bude vrátená časť poplatku. V opačnom prípade  zostáva zaplatený poplatok na pokrytie prevádzkových nákladov organizácie.

      

     POKYNY PRE RODIČOV

     • Príchod dieťaťa -  ráno od 7,00 hod., najneskôr do 7,45 hod.
     • Odchod dieťaťa v pondelok až štvrtok - max. do 16,00 hod.
     • Odchod dieťaťa v piatok - max. do 14,00 hod.
     • V prvý deň nástupu predložiť „Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu“ – súčasť prihlášky - potvrdenie nesmie byť staršie ako 1 deň.
     • Deti si so sebou prinesú prezuvky, desiatu, PVC fľašu na pitný program označenú menom, pršiplášť alebo dáždnik, kópiu preukazu poistenca, 2 ks tvárových rúšok.