• MESTSKÝ DETSKÝ JARNÝ TÁBOR v dňoch od 20.02.2023 - 24.02.2023, v čase od 7,00 - 16,00 hod., pre deti do 6 - 12 rokov.

     CENA: 70,- €

      

     Leták: letak_jarny_tabor_2023.pdf

      

     PLATBA

     • Platiť za tábor je možné len v hotovosti na sekretariáte – 1. poschodie v hlavnej budove CVČ, Štefánikova tr. 63 najneskôr do 10.02.2023. V pracovných dňoch od 8,00 – 15,00 hod.
     • Ak nebude poplatok do tohto termínu uhradený bude Vaše dieťa zo zoznamu vyradené.

      

     VTÁTENIE POPLATKU

     • Odhlásiť dieťa z tábora z akéhokoľvek dôvodu je možné najneskôr 5 dní pred začiatkom turnusu osobne, alebo telefonicky na t.č. 037/6524325. Zaplatený poplatok Vám bude vrátený v plnej výške.
     • Počas prebiehajúceho tábora je možné dieťa odhlásiť len v prípade ochorenia, ktoré je potrebné nahlásiť do 8,00 hod. Až po predložení lekárskeho potvrdenia v priebehu aktuálneho turnusu Vám bude vrátená časť poplatku. V opačnom prípade  zostáva zaplatený poplatok na pokrytie prevádzkových nákladov organizácie.

      

     POKYNY PRE RODIČOV

     • Príchod dieťaťa -  ráno od 7,00 hod., najneskôr do 7,45 hod.
     • Odchod dieťaťa - max. do 16,00 hod.
     • V prvý deň nástupu predložiť „vyhlásenie rodičov“ – súčasť prihlášky.
     • Deti si so sebou prinesú prezuvky, desiatu, PVC fľašu na pitný program, pršiplášť alebo dáždnik, kópiu preukazu poistenca.