• Letný mestský detský tábor 2022

    • Začiatok prihlasovania:

     • 12.05.2022 až popoludní od 15,00-18,00 hod. – iba osobne,
     • od 13.05.2022 od 8,00-15,00 hod. – osobne, telefonicky

     Prihláška a čestné vyhlásenie zákonného zástupcu - letný tábor 2022: prihlaska_a_cestne_vyhlasenie_letny_tabor_2022.pdf

     Leták letný tábor 2022: leto_2022(1).pdf

     CENA:

     70,- Eur / 5 dní

     56,- Eur / 4 dni

     V cene je zahrnuté: celodenný program pod vedením skúsených pedagógov, teplý obed, pitný program, materiálno-technické zabezpečenie, cestovné, vstupenky a drobné ceny v súťažiach.

     Tábor je určený pre deti od 6-12 rokov.

     Jedno dieťa môže byť prihlásené do max. 2 turnusov.

     Žiadame Vás o dodržiavanie aktuálnych hygienických opatrení.

      

     PONUKA:

     CENTRUM VOĽNÉHO ČASU, ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA 63, NITRA:

      pre deti od 6 rokov – do 12 rokov

     1.turnus – 4.7.-8.7. – Hopsasa

     2.turnus – 11.7.-15.7. – Slniečko

     3.turnus – 18.7.-22.7. – Túlavé topánky

     4.turnus – 25.7.-29.7. – Dráčik

     5.turnus – 1.8.-5.8. – Štvorlístok

     6.turnus – 8.8.-12.8. – Haravara

     7.turnus – 15.8.-19.8. – Kamaráti

     8.turnus – 22.8.-26.8. – Vševedko

      

     ELOKOVANÉ PRACOVISKO CVČ, TOPOĽOVÁ 1, NITRA-CHRENOVÁ:

     pre deti od ukončeného 1. ročníka ZŠ – do 12 rokov

     9.turnus – 4.7.-8.7. – Dobrodružstvá v Rokforte

     10.turnus – 11.7.-15.7. – A-Lienka

      

     KD PÁROVSKÉ HÁJE

     pre deti od 6 rokov – do 12 rokov

     11.turnus – 15.8.-19.8. – Kamarátske Háje

      

     PLATBA

     • Platiť za tábor je možné len v hotovosti na sekretariáte – 1. poschodie v hlavnej budove CVČ, Štefánikova tr. 63 najneskôr do 20.06.2022. V pracovných dňoch od 8,00 – 15,00 hod.
     • Ak nebude poplatok do tohto termínu uhradený bude Vaše dieťa zo zoznamu vyradené.

      

     VRÁTENIE POPLATKU

     • Odhlásiť dieťa z tábora z akéhokoľvek dôvodu je možné najneskôr 5 dní pred začiatkom turnusu osobne, alebo telefonicky na t.č. 037/6524325. Zaplatený poplatok Vám bude vrátený v plnej výške.
     • Počas prebiehajúceho tábora je možné dieťa odhlásiť len v prípade ochorenia, ktoré je potrebné nahlásiť do 8,00 hod. Až po predložení lekárskeho potvrdenia v priebehu aktuálneho turnusu Vám bude vrátená časť poplatku. V opačnom prípade  zostáva zaplatený poplatok na pokrytie prevádzkových nákladov organizácie.

      

     POKYNY PRE RODIČOV

     • Príchod dieťaťa -  ráno od 7,00 hod., najneskôr do 7,45 hod.
     • Odchod dieťaťa v pondelok až štvrtok - max. do 16,00 hod.
     • Odchod dieťaťa v piatok - max. do 14,00 hod.
     • V prvý deň nástupu predložiť „Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu“ – súčasť prihlášky - potvrdenie nesmie byť staršie ako 1 deň.
     • Deti si so sebou prinesú prezuvky, desiatu, PVC fľašu na pitný program označenú menom, pršiplášť alebo dáždnik, kópiu preukazu poistenca,
     •  riadiť sa aktuálnymi platnými opatreniami.