• Letný tábor 2023

    • Začiatok prihlasovania je:

     dňa 17.05.2023 až popoludní v čase od 15,00 - 18,00 hod. - iba osobne,

     od 18.05.2023 a nasledujúce dni sa dá prihlásiť osobne alebo telefonicky v čase od 8,00 - 15,00 hod.

     Jedno dieťa môže byť prihlásené do maximálne 2 turnusov.

     Prihláška letný tábor: prihlaska_letny_tabor_2023.pdf

     CENTRUM VOĽNÉHO ČASU, ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA 63, NITRA:

      pre deti od 6 rokov – do 12 rokov

     1.turnus – 03.07.-07.07.2023 – 4 dňový

     2.turnus – 10.07.-14.07.2023

     3.turnus – 17.07.-21.07.2023

     4.turnus – 24.07.-28.07.2023

     5.turnus – 31.07.-04.08.2023

     6.turnus – 07.08.-11.08.2023

     7.turnus – 14.08.-18.08.2023

     8.turnus – 21.08.-25.08.2023

      

     ELOKOVANÉ PRACOVISKO CVČ, TOPOĽOVÁ 1, NITRA-CHRENOVÁ:

     pre deti od ukončeného 1. ročníka ZŠ – do 12 rokov

     9.turnus – 03.07.-07.07.2023 – 4 dňový

     10.turnus – 10.07.-14.07.2023

      

     Kultúrny dom PÁROVSKÉ HÁJE

     pre deti od 6 rokov – do 12 rokov

     11. turnus – 14.08.-18.08.2023

      

     Poplatok 90,- Eur / 5 dní

     Poplatok 72,- Eur / 4 dni

      

     Cena zahŕňa celodenný program pod vedením skúsených pedagógov, teplý obed, pitný program, vstupy na atrakcie, cestovné a pomôcky.

     PLATBA

     • Platiť za tábor je možné len v hotovosti na sekretariáte – 1. poschodie v hlavnej budove CVČ, Štefánikova tr. 63 najneskôr do 15.06.2023. V pracovných dňoch od 8,00 – 15,00 hod.
     • Ak nebude poplatok do tohto termínu uhradený bude Vaše dieťa zo zoznamu vyradené.

      

     VRÁTENIE POPLATKU

     • Odhlásiť dieťa z tábora z akéhokoľvek dôvodu je možné najneskôr 5 dní pred začiatkom turnusu osobne, alebo telefonicky na t.č. 037/6524325. Zaplatený poplatok Vám bude vrátený v plnej výške.
     • Počas prebiehajúceho tábora je možné dieťa odhlásiť len v prípade ochorenia, ktoré je potrebné nahlásiť do 8,00 hod. Až po predložení lekárskeho potvrdenia v priebehu aktuálneho turnusu Vám bude vrátená časť poplatku. V opačnom prípade  zostáva zaplatený poplatok na pokrytie prevádzkových nákladov organizácie.

      

     POKYNY PRE RODIČOV

     • Príchod dieťaťa -  ráno od 7,00 hod., najneskôr do 7,45 hod.
     • Odchod dieťaťa v pondelok až štvrtok - max. do 16,00 hod.
     • Odchod dieťaťa v piatok - max. do 14,00 hod.
     • V prvý deň nástupu predložiť „Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu“ – súčasť prihlášky - potvrdenie nesmie byť staršie ako 1 deň.
     • Deti si so sebou prinesú prezuvky, desiatu, PVC fľašu na pitný program označenú menom, pršiplášť alebo dáždnik, kópiu preukazu poistenca.