• MESTSKÝ DETSKÝ JARNÝ TÁBOR v dňoch 04.03. – 08.03.2024, v čase od 7,00-16,00 hod, pre deti od 6-12 rokov.

     Príhláška jarný tábor:prihlaska_jarny_tabor_2024.pdf

     Leták jarný tábor:plagat_jarny_tabor_2024.pdf

     Rezervácie mailom, osobne na sekretariáte od 8,00-15,00 hod. alebo telefonicky. Počet miest je limitovaný.

     PLATOBNÉ PODMIENKY

     Cena za denný jarný tábor je 70,- €.

     V cene je zahrnuté: pedagogický dozor, teplý obed, pitný režim, materiálno-technické zabezpečenie voľnočasových aktivít, cestovné, vstupenky a drobné ceny v súťažiach.

      

     Cenu je potrebné uhradiť do 23.02.2024.

     Pokiaľ nebude uhradená cena za mestský detský jarný tábor v lehote, prihláška sa zruší a miesto bude uvoľnené ďalšiemu záujemcovi.

      

     Cenu je možné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu

     SK90 0900 0000 0052 0525 0989. Variabilný symbol je 2324501.

     Do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa.

      

     VRÁTENIE POPLATKU

     Odhlásiť dieťa z tábora z akéhokoľvek dôvodu je možné najneskôr 5 dní pred začiatkom turnusu osobne, mailom, alebo telefonicky na t.č. 037/6524325, v takom prípade Vám bude zaplatený poplatok vrátený v plnej výške.

      

     Počas prebiehajúceho tábora je možné dieťa odhlásiť len v prípade ochorenia, ktoré je potrebné nahlásiť  bezodkladne. Až po predložení lekárskeho potvrdenia v priebehu tábora Vám bude vrátená časť poplatku. V opačnom prípade  zostáva zaplatený poplatok na pokrytie prevádzkových nákladov organizácie.

      

     POKYNY PRE RODIČOV

     • Príchod dieťaťa -  ráno od 7,00 hod., najneskôr do 7,45 hod.
     • Odchod dieťaťa - max. do 16,00 hod.
     • V prvý deň nástupu predložiť „vyhlásenie rodičov“ – súčasť prihlášky.

     Deti si so sebou prinesú prezuvky, desiatu, PVC fľašu na pitný režim, pršiplášť alebo dáždnik, kópiu preukazu poistenca.