• Letný mestský detský tábor 2020

    • Prihláška a čestné vyhlásenie zákonného zástupcu - letný tábor 2020: prihlaska_a_cestne_vyhlasenie_letny_tabor_2020.pdf

     Leták letný tábor 2020: letak_msdt_leto_2020.pdf

     Poplatok za turnus je 60,- Eur / týždeň 

     Poplatok za 1. turnus je 36,- €/ 3 dni

      V cene je zahrnuté: celodenný program pod vedením skúsených pedagógov, teplý obed, pitný program, materiálno-technické zabezpečenie, cestovné, vstupenky a drobné ceny v súťažiach. 

     Tábor je určený pre deti od 6-12 rokov.

     Jedno dieťa môže byť prihlásené do max. 2 turnusov.

     Vážení rodičia,

     prihlasovanie do letných mestských táborov sa začína od 15.06.2020 od 8,00 hod. do 15,00 hod.

     Žiadame Vás o dodržiavanie aktuálnych hygienických opatrení.

     hlavná budova CVČ - Štefánikova trieda 63, Nitra

     1. turnus - 01.07.-03.07.2020 - Dráčik

     2. turnus - 06.07.-10.07.2020 - Hopsasa

     3. turnus - 13.07.-17.07.2020 - Štvorlístok

     4. turnus - 20.07.-24.07.2020 - Slniečko

     5. turnus - 27.07.-31.07.2020 - Bambuľkovo

     6. turnus - 03.08.-07.08.2020 - Haravara

     7. turnus - 10.08.-14.08.2020 - Kamaráti

     8. turnus - 17.08.-21.08.2020 - Vševedko

      

     elokované pracovisko CVČ - Topoľová 1, Nitra-Chrenová

     9. turnus - 06.07.-10.07.2020 - A-lienka

     10. turnus - 20.07.-24.07.2020 - Lárom-Fárom

     PLATBA

     • Platiť za tábor je možné len v hotovosti na sekretariáte – 1. poschodie v hlavnej budove CVČ, Štefánikova tr. 63 najneskôr do 26.06.2020. V pracovných dňoch od 8,00 – 15,00 hod.
     • Ak nebude poplatok do tohto termínu uhradený bude Vaše dieťa zo zoznamu vyradené.

      

     VTÁTENIE POPLATKU

     • Odhlásiť dieťa z tábora z akéhokoľvek dôvodu je možné najneskôr 5 dní pred začiatkom turnusu osobne, alebo telefonicky na t.č. 037/6524325. Zaplatený poplatok Vám bude vrátený v plnej výške.
     • Počas prebiehajúceho tábora je možné dieťa odhlásiť len v prípade ochorenia, ktoré je potrebné nahlásiť do 8,00 hod. Až po predložení lekárskeho potvrdenia v priebehu aktuálneho turnusu Vám bude vrátená časť poplatku. V opačnom prípade  zostáva zaplatený poplatok na pokrytie prevádzkových nákladov organizácie.

      

     POKYNY PRE RODIČOV

     • Príchod dieťaťa -  ráno od 7,00 hod., najneskôr do 7,45 hod.
     • Odchod dieťaťa v pondelok až štvrtok - max. do 16,00 hod.
     • Odchod dieťaťa v piatok - max. do 14,00 hod.
     • V prvý deň nástupu predložiť „Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu“ – súčasť prihlášky - potvrdenie nesmie byť staršie ako 1 deň.
     • Deti si so sebou prinesú prezuvky, desiatu, PVC fľašu na pitný program označenú menom, pršiplášť alebo dáždnik, kópiu preukazu poistenca, 2 ks tvárových rúšok.