• Poďakovanie

            Záujmová činnosť v CVČ v šk. r. 2019/2020 je ukončená dňa 15.06.2020. Tešíme sa na Vás v budúcom školskom roku.