• Letné školy 2021

      Je potrebné si miesto rezervovať telefonicky alebo osobne na sekretariáte CVČ .

      Testovanie detí pred nástupom do letných škôl nie je potrebné.

      Počet miest je limitovaný!

      https://cvcnitra.edupage.org/a/prazdninova-cinnost?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ3JnN1YnBhZ2U9Mw%3D%3D

     • Letné tábory 2021

      Vážení rodičia, aj naďalej sa môžete prihlasovať do táborov a letných škôl.

      Testovanie detí pred nástupom do mestských detských táborov nie je potrebné.

      Prihlasovanie do táborov sa začína 15.06.2021 v hlavnej budove CVČ od 8,00 hod.

      Súhrnné podmienky sú v rubrike Prázdninová čínnosť: https://cvcnitra.edupage.org/a/prazdninova-cinnost?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ3JnN1YnBhZ2U9Mg%3D%3D

      V cene je zahrnuté: celodenný program pod vedením skúsených pedagógov, teplý obed, pitný program, materiálno-technické zabezpečenie, cestovné, vstupenky a drobné ceny v súťažiach.

      Tábor je určený pre deti od 6-12 rokov.

      Jedno dieťa môže byť prihlásené do max. 2 turnusov.

      Žiadame Vás o dodržiavanie aktuálnych hygienických opatrení.

       

      PONUKA:

      CENTRUM VOĽNÉHO ČASU, ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA 63, NITRA:

       pre deti od 6 rokov – do 12 rokov

      1. turnus – 06.- 09.07.2021 - Hopsasa

      2. turnus – 12.-16.07.2021 - Dráčik 

      3. turnus – 19.-23.07.2021 - Slniečko

      4. turnus – 26.-30.07.2021 - Haravara 

      5. turnus – 02.-06.08.2021 - Luskáčik

      6. turnus – 09.-13.08.2021 - Kamaráti 

      7. turnus – 16.-20.08.2021 - Vševedko

       

      ELOKOVANÉ PRACOVISKO CVČ, TOPOĽOVÁ 1, NITRA-CHRENOVÁ:

      pre deti od ukončeného 1. ročníka ZŠ – do 12 rokov

      8 turnus – 06.-09.07.2021 – Tajomná plavba

      9. turnus – 19.-23.07.2021 - Piráti 

      10. turnus – 02.-06.08.2021 – Túlavé topánky - zrušený

       

      KD PÁROVSKÉ HÁJE

      pre deti od 6 rokov – do 12 rokov

      11. turnus – 06.-09.07.2021 – Háje 1

      12. turnus – 16.-20.08.2021 – Háje 2

       

      Poplatok za turnus je 60,- Eur / týždeň 

      Poplatok za 1., 8. a 11. turnus je 48,- €/ 4 dni

       

     • Obnovenie prevádzky CVČ od 03.05.2021

      POVINNÉ TLAČIVÁ (aktualizácia 17.05.2021):

      Príloha č. 4 - Zákonný zástupca člena, plnoletý člen - Vyhlásenie o bezinfekčnostipriloha_4_zakonny_zastupca_clena__plnolety_clen_od_17.5.21.docx

      Príloha č. 1a - Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti priloha_c_1a-vyhlasenie_navstevnika_17.5.21.docx

       

      https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-18-5-2021/

       

      Obnovenie prevádzky: Obnovenie__vych.-vzdel._procesu_pre__CVC.pdf

      Prevádzkový poriadok od 03.05.2021: opatrenia_prevazdky_cvc_od_3.5.2021.pdf

      Vyhláška 200: vyhlaska_200.pdf

      Vyhláška 175: Vyhlaska_175.pdf

      Infografiky – covid – podmienky vstupu (PDF verzie na stiahnutie)

       

      Od 29. apríla sa rodičia a žiaci nebudú musieť v školách a v školských zariadeniach preukazovať negatívnym testom.

       

      Prevádzkový poriadok k činnosti záujmových útvarov, súborov, klubov

      Centra voľného času a elokovaných pracovísk CVČ  počas pandémie spôsobenej novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19 podľa aktuálnych usmernení ku dňu 03.05.2021

       

      Povinnosti:

      1. Vstup  do  budov CVČ a pohyb po priestoroch CVČ je možný iba s prekrytím horných dýchacích ciest (pre zákonných zástupcov je odporúčaný  respirátor).
      2. Počas trvania ZÚ je povinnosť nosiť rúška v zmysle aktuálnych opatrení a nariadení.
      3. Pri vstupe do  budov CVČ bude vykonávané priebežné  meranie teploty a je potrebné  použiť dezinfekčný prostriedok na ruky.
      4. Prezliekanie na ZÚ sa vykonáva iba v označených priestoroch budov.
      5. Rodič /zákonný zástupca/ sprevádzajúca osoba sa v priestoroch CVČ a v miestnosti  určenej na prezliekanie dieťaťa zdržuje iba nevyhnutný čas, max 15 min.
      6. Členovia ZÚ sa pred začatím činnosti zdržujú v šatniach/v priestoroch na to určených.
      7. V potrebných intervaloch je nevyhnutné  pred začatím ZÚ odovzdať vedúcemu ZÚ príslušný dokument podľa aktuálne platných predpisov.
      8. Bez požadovaného aktuálne platného príslušného dokumentu členovi ZÚ nebude umožnené daný krúžok absolvovať.
      9. Rodič/zákonný zástupca je povinný bezodkladne nahlásiť vedúcemu ZÚ prípadnú nariadenú karanténu, podozrenie, alebo pozitivitu na COVID-19 člena ZÚ.

      Zákazy:

      1. Zákaz zdržovania sa v spoločných priestoroch budov CVČ.
      2. Zákaz hrania spoločenských hier na chodbách budov (stolný futbal, vzdušný hokej).
      3. Zákaz prezliekania členov ZÚ na chodbách budov.
      4. Zákaz účasti členov ZÚ na záujmovej činnosti v prípade, že daná žiakom navštevujúca  trieda v MŠ, v ZŠ, na SŠ, skupina študentov na VŠ, kolektív blízkych pracovníkov, blízka rodina je v nariadenej karanténe.
      5. Zákaz účasti členov na záujmovej činnosti v prípade že celá MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, celé pracovisko je v nariadenej karanténe.

      Iné  opatrenia:

      1. Trvanie krúžkov ZÚ je skrátené (cca o 10 min), aby sa mohla vykonať potrebná dezinfekcia a vetranie.
      2. V budovách CVČ sú na dezinfekciu sprístupnené aj toalety s teplou vodou a mydlom.
      3. Počas trvania záujmovej činnosti prebieha dezinfekcia spoločných priestorov, dotykových plôch, toaliet, v intervale každú hodinu.
      4. V každej budove CVČ je vyčlenená izolačná miestnosť, v ktorej sa neplnoletý člen ZÚ s podozrením na COVID-19 zdržuje do  príchodu rodiča/zákonného zástupcu.

      V Nitre 30.04.2021                                                                                          Mgr. Marián Hlavatý, PhD.

                                                                                                                                            riaditeľ