• Vážení rodičia, priatelia a návštevníci našej webovej stránky

   • Váš záujem o naše aktivity je našou prioritou.

    Pre skvalitnenie a rozvoj našich výchovných činností pre nitriansku verejnosť (deti a mládež, zdravotne postihnutých, ...) by sme uvítali, keby ste nám prispeli 2% zaplatenej dane z príjmov podľa Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

    Vašim finančným príspevkom podporíte dobrú myšlienku a dáte priestor väčšiemu množstvu populácie k našim voľnočasovým aktivitám.

     

    Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť: 

    Názov: Občianske združenie rodičov pri Centre voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra

    Sídlo: Štefánikova trieda 36/63, 949 01  Nitra

    Právna forma: Občianske združenie

    IČO: 50659481

     

    TLAČIVO: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2023: vyhlasenie-v-PDF-prepisovatelne.pdf

     

     www.rozhodni.sk

 • Ako postupovať

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
  1. Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
  5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie rodičov pri Centre voľného času,Štefánikova trieda 63, Nitra
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Štefánikova trieda 36/63, 94901 Nitra
   Právna forma: občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 50659481
  6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Podávate si daňové priznanie sami?
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie rodičov pri Centre voľného času,Štefánikova trieda 63, Nitra
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Štefánikova trieda 36/63, 94901 Nitra
   Právna forma: občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 50659481
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Postup pre právnické osoby
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie rodičov pri Centre voľného času,Štefánikova trieda 63, Nitra
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Štefánikova trieda 36/63, 94901 Nitra
   Právna forma: občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 50659481
  4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
  5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.