• Sokoliarsky
    • Sokoliarsky

    • 13.09.2022 10:40
    • NOVINKA
     pre žiakov ZŠ a SŠ
     Staň sa mladým sokoliarom, nauč sa zodpovednosti, starostlivosti a zaži zblízka výcvik dravého vtáka.
     Neváhaj a pridaj sa k nám!
    • viac
    • Lukostreľba
    • Lukostreľba

    • 06.09.2022 10:34
    • NOVINKA
     pre deti o d 8 rokov
     Luk je pripravený, šíp je založený, kto natiahne tetivu?
     Čakáme práve na teba!
    • viac
    • Stolný tenis
    • Stolný tenis

    • 01.08.2022 12:58
    • Cieľom je vzbudiť u detí záujem o šport a najmä o stolný tenis ale aj dosiahnuť u nich takú úroveň osvojenia si herných činností, aby deti boli schopné hrať súťaže v stolnom tenise.
    • viac
    • Rekreačný šport - florbal
    • Rekreačný šport - florbal

    • 14.09.2022 09:13
    • Rekreačný šport -  florbal. Ak Ťa baví tento šport neváhaj a príď si s nami zahrať. Pre deti od 6-15 rokov.
    • viac
    • Lienky
    • Lienky

    • 10.08.2022 12:05
    • Pohybovo - tanečná prípravka pre deti od 4-6 rokov. Náplňou je pohybová výuka pomocou detských moderných pesničiek, básničiek a hier. Nenásilnou formou sa deti naučia základy držania tela, pohybové návyky a cviky.
    • viac
    • Pastelka
    • Pastelka

    • 10.08.2022 10:18
    • Výtvarný krúžok pre deti ZŠ. Rozvoj výtvarného talentu, fantázie, tvorivosti a nadobudnutie potrebných zručností vo výtvarnej činnosti. Kreatívne myslenie a pozitívny vzťah k umeniu.
     https://www.facebook.com/Pastelka63
    • viac
    • Karate Imperium
    • Karate Imperium

    • 23.08.2022 09:38
    • Cieľom je viesť deti a mládež k sebapoznaniu, rozvoju pohybových schopností, férovej súťaživosti. Výuka a nácvik bojových postojov, kopov a úderov, nácvik cvičenia vo dvojici, súborných cvičení. Príprava na páskovanie.
    • viac
    • Mamičky a detičky Lienočky
    • Mamičky a detičky Lienočky

    • 10.08.2022 12:05
    • Klub pravidelne sa stretávajúcich mamičiek s detičkami. Mamičky na MD a RD spríjemňujú čas sebe i svojim deťom vo veku od 1-3 rokov.
    • viac