• Montessori herničky
    • Montessori herničky

    • 11.09.2020 14:54
    • Pre deti od 1-3 rokov.
     Cieľom herničiek je umožniť deťom objavovať svet okolo nich spôsobom, ktorý rešpektuje ich vlastné tempo, jednotlivé senzitívne obdobie, osobnosť a samostatnosť. Deti si voľne vyberajú činnosti, ktoré chcú vykonávať.

     "Pomôž mi prosím, aby som to dokázal sám"
    • viac
    • Stolný tenis
    • Stolný tenis

    • 23.09.2020 15:03
    • Cieľom je vzbudiť u detí záujem o šport a najmä o stolný tenis ale aj dosiahnuť u nich takú úroveň osvojenia si herných činností, aby deti boli schopné hrať súťaže v stolnom tenise.
    • viac
    • Rekreačný šport - florbal
    • Rekreačný šport - florbal

    • 28.08.2020 10:03
    • Rekreačný šport - florbal. Ak Ťa baví tento šport neváhaj a príď si s nami zahrať. Pre deti od 6-15 rokov.
    • viac
    • Lienky
    • Lienky

    • 23.09.2020 14:45
    • Pohybovo - tanečná prípravka pre deti od 4-6 rokov. Náplňou je pohybová výuka pomocou detských moderných pesničiek, básničiek a hier. Nenásilnou formou sa deti naučia základy držania tela, pohybové návyky a cviky.
    • viac
    • Pastelka
    • Pastelka

    • 23.09.2020 14:45
    • Výtvarný krúžok pre deti MŠ od 5 rokov a ZŠ. Rozvoj výtvarného talentu, fantázie, tvorivosti a nadobudnutie potrebných zručností vo výtvarnej činnosti. Kreatívne myslenie a pozitívny vzťah k umeniu.
     https://www.facebook.com/Pastelka63
    • viac
    • Karate Imperium
    • Karate Imperium

    • 08.10.2020 13:34
    • Cieľom je viesť deti a mládež k sebapoznaniu, rozvoju pohybových schopností, férovej súťaživosti. Výuka a nácvik bojových postojov, kopov a úderov, nácvik cvičenia vo dvojici, súborných cvičení. Príprava na páskovanie.
    • viac
    • Capoeira
    • Capoeira

    • 23.09.2020 14:45
    • Moderná výučba bojového umenia so zachovaním tradícií. Vhodné pre deti od 5 rokov, mužov aj ženy.
     Capoeira je bojové umenie pochádzajúce z Brazílie, avšak jej korene siahajú až do Afriky. Zjednocuje predstieraný boj, efektívne kopy, akrobácie, hudbu a tiež tane. V capoeire sa nebojuje, ale hrá. Je to menej kontaktný šport čo otvára možnosti v mnohých smeroch rozvoja schopností či už pohybových, hudobných alebo akrobatických. Využívajú sa prevažne kopy, strhy a úhyby.
     www.cprnitra.sk
    • viac
    • Mamičky a detičky Lienočky
    • Mamičky a detičky Lienočky

    • 23.09.2020 14:46
    • Klub pravidelne sa stretávajúcich mamičiek s detičkami. Mamičky na MD a RD spríjemňujú čas sebe i svojim deťom vo veku od 1-3 rokov.
    • viac