• Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra
   • Telefón
   • +421 37 6524 325 - sekretariát,
    +421 905 543 687 - riaditeľ
   • Adresa školy
   • Štefánikova trieda 63,
    94901 Nitra
    Slovakia
   • IČO
   • 37867130
   • DIČ
   • 2021675007
   • Facebook
   • https://www.facebook.com/CVCDominoNitra
   • Elokované pracovisko CVČ, Na Hôrke 30, Nitra
   • +421 37 7732 612
   • Elokované pracovisko CVČ, Topoľova 1, Nitra
   • +421 37 6524 325