• Detská JOGA
    • Detská JOGA

    • 08.10.2020 13:43
    • NOVINKA
     Pre deti od 6-9 rokov.
     Joga nie je nuda, je to cvičenie s hrou a rozprávkou!
     Naučíme sa: brať zodpovednosť za vlastné zdravie, objaviť v sebe tvorivé schopnosti, vážiť si seba a tým aj ostatných, byť tolerantný a láskavý, vrátiť sa säť k prírode a žiť s ňou v harmónii, zlepšiť koncentráciu a pozornosť.
    • viac
    • Pastelka
    • Pastelka

    • 23.09.2020 14:47
    • Výtvarný krúžok pre deti MŠ od 5 rokov a ZŠ. Rozvoj výtvarného talentu, fantázie, tvorivosti a nadobudnutie potrebných zručností vo výtvarnej činnosti. Kreatívne myslenie a pozitívny vzťah k umeniu.
     https://www.facebook.com/Pastelka63
    • viac
    • Zdravotná JOGA
    • Zdravotná JOGA

    • 23.09.2020 14:47
    • NOVINKA
     Pre maminy na MD a RD a ich deti.
     JOGA je systém telesných, dychových a relaxačných cvičení.
     Naučíme sa: vypracovať si pevné a pružné telo odolné voči každodennému stresu, rôzne cvičebné postupy a očistné techniky, ovládať telo a myseľ a udržať si pevné zdravie, rozvíjať jogove princípy a racionálny spôsob stravovania, cielene pôsobiť na problémové miesta tela a uzdravovať ich, koncentrovať sa na dosiahnutie harmónie tela, mysle a ducha.
    • viac
    • SAMBO
    • SAMBO

    • 04.09.2020 12:57
    • SAMBO je úpolový šport pochádzajúci z Ruska. Skratka SAMBO je zložená z dvoch slov:SAMozasčita Bez Oruža - čo v preklade znamená zebeobrana bez zbrane.
     Pre dievčatá a chlapcov od 13 rokov.
    • viac
    • Karate Imperium
    • Karate Imperium

    • 23.09.2020 14:47
    • Cieľom je viesť deti a mládež k sebapoznaniu, rozvoju pohybových schopností, férovej súťaživosti. Výuka a nácvik bojových postojov, kopov a úderov, nácvik cvičenia vo dvojici, súborných cvičení. Príprava na páskovanie.
    • viac
    • Presná muška
    • Presná muška

    • 08.10.2020 13:42
    • Základy streľby z luku, šípky. Pre deti od 10-15 rokov.
      
    • viac
    • Rugby
    • Rugby

    • 28.08.2020 12:05
    • Pre deti od 13 rokov.
      
    • viac