• Poplatok za turnus je 45,- Eur

     Poplatok za 1. turnus – 4 dňový je 36,- Eur

     V cene je zahrnutý teplý obed, pitný program, vstupenky, cestovné a drobné ceny v súťažiach.

     Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra:

     pre deti od 6 rokov - do 12 rokov

     1. turnus – 02.07.-06.07.2018       BAMBUĽKOVO I.

     2. turnus – 09.07.-13.07.2018       HOPSASA

     4. turnus – 16.07.-20.07.2018       SLNIEČKO

     5. turnus – 23.07.-27.07.2018       ŠTVORLÍSTOK

     7. turnus – 30.07.-03.08.2018       HUNCÚTIK

     8. turnus – 06.08.-10.08.2018       BAMBUĽKOVO II.

     9. turnus – 13.08.-17.08.2018       KAMARÁTI

     10. turnus – 20.08.-24.08.2018     VŠEVEDKO

     Elokované pracovisko CVČ, Topoľová 1, Nitra-Chrenová:

     pre deti od ukončeného 1. ročníka ZŠ-do 12 rokov

     3. turnus – 09.07.-13.07.2018       LIENKA

     6. turnus – 23.07.-27.07.2018       HARAVARA

     ČO VÁS ČAKÁ:

     • športové, zábavné súťaže,
     • tvorivé dielne,
     • celodenné a poldenné výlety,
     • exkurzie,
     • výlet vláčikom na kúpalisko do Nových Zámkov,
     • Nitrianska galéria,
     • Krajská knižnica Karola Kmeťka Nitra,
     • Botanická záhrada SPU,
     • dopravné ihrisko,
     • kynológia – ukážky výcviku psov,
     • jazda na koníkoch,
     • Mestský kúpeľ Nitra,
     • možnosť spoznať nových kamarátov a zažiť veľa pekných zážitkov
      
     INFORMÁCIE:
      
     PLATBA
     • Platiť za tábor je možné len v hotovosti na sekretariáte – 1. poschodie v hlavnej budove CVČ, Štefánikova tr. 63 najneskôr do 31.mája 2018. V pracovných dňoch od 8,00 – 15,30 hod.
     • Ak nebude poplatok do tohto termínu uhradený bude Vaše dieťa zo zoznamu vyradené.
      
     VTÁTENIE POPLATKU
     • Odhlásiť dieťa z tábora z akéhokoľvek dôvodu je možné najneskôr 5 dní pred začiatkom turnusu osobne, alebo telefonicky na t.č. 037/6524325. Zaplatený poplatok Vám bude vrátený v plnej výške.
     • Počas prebiehajúceho tábora je možné dieťa odhlásiť len v prípade ochorenia, ktoré je potrebné nahlásiť do 8,00 hod. Až po predložení lekárskeho potvrdenia v priebehu aktuálneho turnusu Vám bude vrátená časť poplatku. V opačnom prípade  zostáva zaplatený poplatok na pokrytie prevádzkových nákladov organizácie.
      
     POKYNY PRE RODIČOV
     • Príchod dieťaťa -  ráno od 7,00 hod., najneskôr do 7,45 hod.
     • Odchod dieťaťa - max. do 17,00 hod.
     • V prvý deň nástupu predložiť „vyhlásenie rodičov“ – súčasť prihlášky.
     • Deti si so sebou prinesú prezuvky, desiatu, PVC fľašu na pitný program, pršiplášť alebo dáždnik, kópiu preukazu poistenca.