• Mestský detský jarný tábor 2019

   Leták jarný tábor - PDF: letak_jarny_tabor_2019.pdf

   PLATBA

   • Platiť za tábor je možné len v hotovosti na sekretariáte – 1. poschodie v hlavnej budove CVČ, Štefánikova tr. 63 najneskôr do 15.02.2019. V pracovných dňoch od 8,00 – 15,30 hod.
   • Ak nebude poplatok do tohto termínu uhradený bude Vaše dieťa zo zoznamu vyradené.

   VTÁTENIE POPLATKU

   • Odhlásiť dieťa z tábora z akéhokoľvek dôvodu je možné najneskôr 5 dní pred začiatkom turnusu osobne, alebo telefonicky na t.č. 037/6524325. Zaplatený poplatok Vám bude vrátený v plnej výške.
   • Počas prebiehajúceho tábora je možné dieťa odhlásiť len v prípade ochorenia, ktoré je potrebné nahlásiť do 8,00 hod. Až po predložení lekárskeho potvrdenia v priebehu aktuálneho turnusu Vám bude vrátená časť poplatku. V opačnom prípade  zostáva zaplatený poplatok na pokrytie prevádzkových nákladov organizácie.

   POKYNY PRE RODIČOV

   • Príchod dieťaťa -  ráno od 7,00 hod., najneskôr do 7,45 hod.
   • Odchod dieťaťa - max. do 16,30 hod.
   • V prvý deň nástupu predložiť „vyhlásenie rodičov“ – súčasť prihlášky.
   • Deti si so sebou prinesú prezuvky, desiatu, PVC fľašu na pitný program, pršiplášť alebo dáždnik, kópiu preukazu poistenca.