• Krúžky


   • Šikovné ruky a aranžovanie IKrúžok pre dievčatá a chlapcov ZŠ a osemročných gymnázií.

    Témy: aranžovanie rastlín do misiek, váz, viazanie vencov, kytíc, práca so živým a sušeným materiálom, 3D obrázky, ozdoby z korálok, ozdoby zo špagátu, papiera, maľovanie na textil a sklo.

    Ved. krúžku: Ing. Zuzana Jakubíková, 0904/624267

    Kde: CVČ Domino, Štefánikova 63, Nitra

    Kedy: piatok o 14,00-16,00 hod.

    1. STRETNUTIE DŇA 06.09.2019 O 14,00 HOD.
   • PaletkoVýtvarno - keramikársky krúžok určený pre deti MŠ a ZŠ.
    Hrou budete spoznávať tajomstvá výtvarného umenia, netradičné výtvarné techniky, práca s papierom, textilom, hlinou.
    Hlina je úžasný materiál plný krásy. Každý výrobok je jedinečný a originálny. Ak máte vzťah práve k takýmto aktivitám, potom príďte k nám do nášho krúžku.

    Ved. krúžku: PaedDr. Viktória Mankovecká

    Kde: CVČ Domino, Štefánikova 63, Nitra

    Kedy: utorok od 15,00 - 17,00 hod.

    1. STRETNUTIE DŇA 10.09.2019 O 15,00 HOD.
   • StreleckýZáklady streľby z luku, šipky. Pre deti od 10-15 rokov.

    Ved. krúžku: Mgr. Adela Maškinová 0907/691218

    KDE: elokované pracovisko CVČ, Na Hôrke 30, Nitra

    KEDY: streda o 15,00-16,00 hod.

    1. STRETNUTIE DŇA 11.09.2019 O 15,00 HOD.
   • FS FurmaniMládežnícky folklórny súbor Furmani vznikol v januári roku 2004. Jeho členovia sú všetko bývalí tanečníci, speváci a hudobníci nitrianskych detských folklórnych súborov vo veku 16 až 24 rokov. Má tri zložky, hudobnú, spevácku a tanečnú. Prezentuje folklórny materiál nitrianskeho a tekovského regiónu. Činnosť súboru je zameraná aj na zbieranie a renováciu tradičných krojov a krojových častí. Súbor pravidelne účinkuje na podujatiach, ktoré organizuje Mesto Nitra, ale predstavil sa aj divákom na mnohých vystúpeniach na Slovensku i v zahraničí.

    Ved. krúžku: Mgr. Marián Hlavatý PhD., 0905/543687

    https://www.facebook.com/fsfurmani/


    Kde: CVČ Domino, Štefánikova 63, Nitra

    Kedy:
    streda - 16,30-18,30 hod.
    piatok - 17,00 - 20,00 hod.

    1. STRETNUTIE DŇA 06.09.2019 O 17,00 HOD.
   • DFS Borinka st.DFS Borinka vznikol v roku 1986. Počas rokov sa súbor prezentoval na folklórnych festivaloch na Myjave, vo Východnej, v Prešove, v Nitre a reprezentoval Slovensko v Juhoslávii, v Slovinsku, v Maďarsku, na Sicílii, vo Vatikáne, vo Francúzsku, v Rakúsku i v Poľsku. Borinka má okolo 90 členov, samostatnú ľudovú hudbu a prípravku pre deti ZŠ-1. stupeň. Pedagogickí vedúci čerpajú námety na spracovanie z regiónu Ponitrie z vlastných výskumov, ale i zo zbierok Mariana Járeka. V programe je možné vidieť detské hry, typické dievčenské kolesové tance, ale i párové tance - pomalý čardáš, čardáš a frišká.

    https://www.facebook.com/BorinkaNitra/?fref=ts

    Ved. krúžku:
    Mgr. Marián Hlavatý PhD., 0905/543687,
    Kde: CVČ Domino, Štefánikova 63, Nitra

    Kedy:
    starší (5.-9. ročník ZŠ): utorok a štvrtok od 17,00 - 18,00 hod

    1. STRETNUTIE DŇA 05.09.2019 O 17,00 HOD.
   • DFS Borinka ml.DFS Borinka vznikol v roku 1986. Počas rokov sa súbor prezentoval na folklórnych festivaloch na Myjave, vo Východnej, v Prešove, v Nitre a reprezentoval Slovensko v Juhoslávii, v Slovinsku, v Maďarsku, na Sicílii, vo Vatikáne, vo Francúzsku, v Rakúsku i v Poľsku. Borinka má okolo 90 členov, samostatnú ľudovú hudbu a prípravku pre deti ZŠ-1. stupeň. Pedagogickí vedúci čerpajú námety na spracovanie z regiónu Ponitrie z vlastných výskumov, ale i zo zbierok Mariana Járeka. V programe je možné vidieť detské hry, typické dievčenské kolesové tance, ale i párové tance - pomalý čardáš, čardáš a frišká.

    https://www.facebook.com/BorinkaNitra/?fref=ts

    Ved. krúžku:
    PaedDr. Katarína Hudáková, 0907/685225, borinka.katka@gmail.com

    Kde: CVČ Domino, Štefánikova 63, Nitra

    Kedy: utorok a štvrtok
    tretiaci a štvrtáci od 15,00-16,00 hod. - 1. stretnutie dňa 10.09.2019

    prváci a druháci a začiatočníci od 16,00-17,00 hod. - 1. stretnutie dňa 10.09.2019
   • Pampúšik IKrúžok pre deti MŠ a 1.stupeň ZŠ. Dramatizácia rozprávok, rozvíjanie komunikačných, vyjadrovacích schopností, vytváranie a vodenie bábok, kulisy, bábkové divadielko, ale aj pohybové hry a tanečné choreografie.

    Ved. krúžku: Mgr. Jana Valentová, 0949/155022
   • ŽabkyTanečná pohybová prípravka pre deti od 4-8 rokov.

    Ved. krúžku: Mgr. Jana Valentová t.č. 0949/155 022

    KDE: Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra

    KEDY: pondelok od 16,30 hod.

    1. STRETNUTIE DŇA 10.09.2019 - utorok o 16,30 hod.
   • Pastelka IVýtvarný krúžok pre deti MŠ a ZŠ.
    Rozvoj výtvarného talentu, fantázie, tvorivosti a nadobudnutie potrebných zručností vo výtvarnej činnosti. Kreatívne myslenie a pozitívny vzťah k umeniu.

    Ved. krúžku: BcA. Andrea Zákopčanová - 0918/390 132

    Kde a kedy:
    CVČ Domino, Štefánikova 63, Nitra
    piatok od 15,30-17,00 hod.

    1. STRETNUTIE DŇA 06.09.2019 O 15,30 HOD.

    https://www.facebook.com/Pastelka63/?fref=ts
   • Pastelka IIVýtvarný krúžok pre deti MŠ a ZŠ.
    Rozvoj výtvarného talentu, fantázie, tvorivosti a nadobudnutie potrebných zručností vo výtvarnej činnosti. Kreatívne myslenie a pozitívny vzťah k umeniu.

    Ved. krúžku: BcA. Andrea Zákopčanová - 0918/390 132

    Kde a kedy:
    el. prac. CVČ, Topoľová 1, Nitra-CHRENOVÁ
    štvrtok od 16,00-17,00 hod. - 1. stretnutie dňa 05.09.2019

    Kde a kedy:
    elokované pracovisko CVČ, Na Hôrke 30, Nitra-KLOKOČINA
    utorok od 16,00 - 17,30 hod. - 1. stretnutie dňa 03.09.2019

    https://www.facebook.com/Pastelka63/?fref=ts
   • Ľudová hudba Borinka a FurmaniĽudová hudba

    Vedúci ZÚ: Erik Sitár, DiS. art.

    KDE: CVČ, Štefánikova trieda 63, Nitra

    KEDY: utorok a štvrtok od 16,00-18,00 hod. a piatok od 17,00-20,00 hod.

    1. STRETNUTIE DŇA 10.09.2019 O 16,00 HOD.
   • Flauty IChceli by ste sa hravou formou naučiť hrať na nejaký hudobný nástroj?
    Zobcová flauta je najjednoduchší, a zároveň najdostupnejší hudobný nástroj. Naučia sa na nej hrať malí i veľkí. Hranie na flaute priaznivo pôsobí na dýchacie ústrojenstvo a precvičuje jemnú motoriku. Navyše sa naučíme základy rytmiky a budeme cibriť hudobný sluch a hudobnú pamäť rôznymi cvičeniami.
    Pre deti od 5-10 rokov.
    Ved. krúžku: Erik Sitár, DiS. art
   • DivadelníčekLiterárno - dramatický krúžok pre deti od 9-12 rokov.

    Máš rád divadlo? Chceš byť hercom či herečkou? Rád spoznávaš a skúšaš nové veci? Ukáž čo je v tebe!

    Príď na Divadelníček a spolu s novými kamarátmi sa budeme hrať a spoznávať tieňohru, divadlo, tanec, pantomímu, bábky...

    Vedúca ZÚ: Mgr. Elizabeta Arbetová - 0915/407 708

    KDE: CVČ Domino, Štefánikova tr. 63, Nitra

    KEDY: streda od 16,00-17,30 hod.

    1. STRETNUTIE DŇA 11.09.2019 O 16,00 HOD.
   • Šašo JašoTanec, hudba, spev divadlo pre deti od 6-8 rokov.

    - tanečno-pohybové, hudobno dramatické aktivity

    - tancovanie, cvičenie, divadielko, bábky, hra do rytmu na Orffovom inštrumentári

    ved. krúžku: Mgr. Elizabeta Arbetová, tel. 0915/407 708

    KDE: Centum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra

    KEDY: utorok od 16,15-17,15 hod.

    1. STRETNUTIE DŇA 10.09.2019 O 16,00 HOD.
   • Karate Imperium ICieľom je viesť deti a mládež k sebapoznaniu, rozvoju pohybových schopností, férovej súťaživosti. Výuka a nácvik bojových postojov, kopov a úderov, nácvik cvičenia vo dvojici, súborných cvičení. Príprava na páskovanie.

    Karate TORASHIRO CVČ Hôrka - ZAČIATOČNÍCI:

    Ved. krúžku: Mgr. Andrea Pálfy, 0915/064377

    Kde: el. prac CVČ, Na Hôrke, Nitra-Klokočina

    Kedy: pondelok o 16,30 -17,30 hod.

    1. STRETNUTIE DŇA 09.09.2019.


    Kde: el. prac. Topoľová 1, Nitra-Chrenová

    Kedy: štvrtok od 15,30-16,30 hod.

    1. STRETNUTIE DŇA 12.09.2019.
   • Karate Imperium IICieľom je viesť deti a mládež k sebapoznaniu, rozvoju pohybových schopností, férovej súťaživosti. Výuka a nácvik bojových postojov, kopov a úderov, nácvik cvičenia vo dvojici, súborných cvičení. Príprava na páskovanie.

    Karate TORASHIRO CVČ Hôrka

    Ved. krúžku: Mgr. Andrea Pálfy, 0915/064377

    Kde: el. prac CVČ, Na Hôrke, Nitra-Klokočina

    Kedy:
    pokročilí:
    pondelok od 15,00-16,30 hod
    utorok 16,00-18,00 hod.
    štvrtok 16,00-17,30 hod.

   • AJ pre najmenších MŠ Stefánikova, Nitra - Mgr. Andrea Pálfy
    MŠ Rázusova, Nitra - Mgr. Andrea Pálfy
   • DFS Borinôčka ml.Detský folklórny súbor Borinôčka navštevujú deti vo veku od 4 - 6 rokov, ktoré sa radi hrajú, tancujú a spievajú a do tanca hrá ujo harmonikár.

    fotogaléria

    Ved. krúžku: Mgr. Zuzana Solárová, 0910/485127

    Kde: CVČ Domino, Štefánikova 63, Nitra

    Kedy:
    4 roční: pondelok od 16,20-17,15 hod.
   • DFS Borinôčka st.Detský folklórny súbor Borinôčka navštevujú deti vo veku od 4 - 6 rokov, ktoré sa radi hrajú, tancujú a spievajú a do tanca hrá ujo harmonikár.

    fotogaléria

    Ved. krúžku: Mgr. Zuzana Solárová, 0910/485127

    Kde: CVČ Domino, Štefánikova 63, Nitra

    Kedy:
    5-6 roční: pondelok od 17,15-18,15 hod. a streda od 16,30-17,15 hod.

    1. STRETNUTIE DŇA 11.09.2019 O 16,30 HOD.
   • Stolný tenisCieľom ZÚ Stolný tenis je vzbudiť u detí záujem o šport a najmä o stolný tenis ale aj dosiahnuť u nich takú úroveň osvojenia si herných činností, aby žiaci boli schopní hrať súťaže v stolnom tenise. Celoročná činnosť je rozdelená do tréningových období. Jednotlivé tréningové obdobia obsahujú vždy všetky zložky športovej prípravy (všeobecnú a špeciálnu telesnú prípravu, technicko-taktickú a teoretickú prípravu).

    Ved. krúžku: PaedDr. Alena Mrázová, 0911/752 019

    Kde: elokované pracovisko CVČ, Topoľová 1, Nitra-Chrenová

    Kedy: utorok od 14,30-15,45 hod. a 15,45-17,00 hod.

    1. STRETNUTIE DŇA 03.09.2019 O 14,30 HOD.
   • TS EIJA DANCE DVKsModerný tanec - súťažná skupina detskej vekovej kategórie.

    Ved. krúžku: Bc. Erika Sýkorová

    Kde: CVČ Domino, Štefánikova tr. 63, Nitra, elokované pracovisko CVČ, Topoľová 1, Nitra-Chrenová

    Kedy:
    pondelok-hl. budova CVČ, Štefánikova tr. 63 - od 16,30-17,30 hod.
    piatok - el. prac. CVČ Topoľová 1, Chrenová - od 16,30-17,30 hod.
   • TS EIJA DANCE JVKsModerný tanec - súťažná skupina juniorskej vekovej kategórie.

    Ved. krúžku: Bc. Erika Sýkorová

    Kde: CVČ Domino, Štefánikova tr. 63, Nitra, elokované pracovisko CVČ, Topoľová 1, Nitra-Chrenová

    Kedy:
    pondelok-hl. budova CVČ, Štefánikova tr. 63 - od 14,30-16,20 hod.
    streda a piatok - el. prac. CVČ Topoľová 1, Chrenová - od 14,30-16,20 hod.
   • TS EIJA DANCE HVKsModerný tanec - súťažná skupina hlavnej vekovej kategórie.

    Ved. krúžku: Bc. Erika Sýkorová

    Kde: CVČ Domino, Štefánikova tr. 63, Nitra, elokované pracovisko CVČ Topoľová 1, Nitra-Chrenová

    Kedy:
    pondelok-hl. budova CVČ, Štefánikova tr. 63 - od 17,00-18,30 hod.
    streda - el. prac. CVČ Topoľová 1, Chrenová - od 16,00-17,30 hod.
    piatok - el. prac. CVČ Topoľová 1, Chrenová - od 17,00-18,30 hod.
   • TS EIJA DANCE JVKModerný tanec - začiatočníci - od 11-15 rokov.

    Ved. krúžku: Bc. Erika Sýkorová,

    Kde: CVČ Domino, Štefánikova tr. 63, Nitra

    Kedy:
    utorok - hlavná budova CVČ, Štefánikova tr. 63 - od 15,00-16,30 hod.
   • MadhouseHIP - HOP

    Ved. krúžku: Mgr. Raganová, 0905/969430, 0905/628439

    Kde: CVČ Domino, Štefánikova 63, Nitra

    Kedy:
    utorok od 16,30 hod.
    štvrtok od 16,00 hod.

    1. STRETNUTIE DŇA 12.09.2019 O 16,00 HOD.
   • Mažoretky I.NIMA ml.Súbor mažoretiek I. Nima pracuje s dievčatami od roku 1996 v Centre voľného času Domino vo veku od 5 -30 rokov v štyroch vekových kategóriách (prípravka, kadet, junior a senior). Naše vystúpenia sa uskutočňujú na rytmickú modernú hudbu i hudbu so živým orchestrom. Pracujeme s maršálskou (mažoretkovou) paličkou i pom poms v skupinových formáciách a sólových formáciách. Súbor je rozdelený na starších členov - I. Nima a mladších členov - Dominky.

    Ved. krúžku: Ing. Alžbeta Kovárová, t.č. 0905/290148,
    Mária Schoberová

    Kde: CVČ Domino, Štefánikova 63, Nitra

    Kedy:
    Dominky (mladšie): streda a piatok 15,30-17,00 hod.

    1. STRETNUTIE DŇA 11.09.2019 O 15,30 HOD.
   • Mažoretky I.NIMA st.Súbor mažoretiek I. Nima pracuje s dievčatami od roku 1996 v Centre voľného času Domino vo veku od 5 -30 rokov v štyroch vekových kategóriách (prípravka, kadet, junior a senior). Naše vystúpenia sa uskutočňujú na rytmickú modernú hudbu i hudbu so živým orchestrom. Pracujeme s maršálskou (mažoretkovou) paličkou i pom poms v skupinových formáciách a sólových formáciách. Súbor je rozdelený na starších členov - I. Nima a mladších členov - Dominky.

    Ved. krúžku: Ing. Alžbeta Kovárová, t.č. 0905/290148,
    Mária Schoberová

    Kde: CVČ Domino, Štefánikova 63, Nitra

    Kedy:
    I.NIMA (staršie): utorok a štvrtok 18,00-20,00 hod.

    1. STRETNUTIE DŇA 12.09.2019 O 18,00 HOD.
   • ŠachHistória šachu siaha až do čias vladárov. Dnes je stále všeobecne uznávaná hra bez hranice veku. Učí deti logicky a samostatne rozmýšľať, analyzovať hru, kombinatoriku.

    Ved. krúžku: p. František Zelovič

    Kde: CVČ Domino, Štefánikova 63, Nitra

    Kedy: streda a piatok od 15,00 - 18,00 hod.

    1. STRETNUTIE DŇA 11.09.2019 O 15,00 HOD.
   • Historický šetm TormentaČo sa môžeš naučiť? Šermovať kordom, šabľou, mečom.

    Ved. krúžku: Ing. Michal Kujovský, 0904/978423

    www.tormenta.szm.sk, e-mail: tormenta@pobox.sk

    Kde: CVČ Domino, Štefánikova 63, Nitra

    Kedy: pondelok a streda 18,30-20,30 hod.

    1. STRETNUTIE DŇA 02.09.2019 O 18,30 HOD.
   • Historický šerm BojarVed. krúžku: Martin Oravec-0903/697694 martinoravecnitra@gmail.com

    Kde: elokované pracovisko CVČ, Topoľová 1, Nitra

    Kedy: utorok a štvrtok 19,00-20,30
   • CapoeiraModerná výučba bojového umenia so zachovaním tradícií. Vhodné pre deti od 5 rokov, mužov aj ženy.

    Capoeira je bojové umenie pochádzajúce z Brazílie, avšak jej korene siahajú až do Afriky. Zjednocuje predstieraný boj, efektívne kopy, akrobacie, hudbu a tiež tanec. V capoeire sa nebojuje, ale hrá. Je to menej kontaktný šport čo otvára možnosti v mnohých smeroch rozvoja schopností či už pohybových, hudobných alebo akrobatických. Využívajú sa prevažne kopy, strhy a úhyby.

    Vedúci krúžku: Martin Babiak - 0949/611 926

    Kde: elokované pracovisko CVČ, Topoľova 1, Chrenová

    Kedy: pondelok o 17,30-20,00 hod a streda od 17,30-20,00 hod.

    1. STRETNUTIE DŇA 09.09.2019 O 17,30 HOD.
   • Plastový modelárVýroba plastových modelov.

    Ved. krúžku: Mgr. Martin Mikuláš

    Kde: CVČ Domino, Štefánikova 63, Nitra

    Kedy: utorok 16,00-18,00 hod.

    1. STRETNUTIE DŇA 10.09.2019 O 16,00 HOD.
   • LienkyPohybovo-tanečná príprava pre deti vo veku od 4 - 6 rokov. Náplňou je pohybová výuka pomocou detských moderných pesničiek a básničiek, hier. Nenásilnou formou sa deti naučia základy držania tela, základné pohybové návyky a cviky.

    Ved. krúžku: Mgr. Zuzana Solárová, 0910/485127

    Kde a kedy:
    CVČ Chrenová, Topoľová 1 - štvrtok od 16,30-17,15 hod.

    1. STRETNUTIE DŇA 12.09.2019 O 16,30 HOD.
   • Mamičky a detičky LienočkyKlub pravidelne sa stretávajúcich mamičiek s detičkami. Mamičky na MD spríjemňujú čas sebe i svojim deťom vo veku od 1 roka do 3 rokov.

    Ved. krúžku: Mgr. Zuzana Solárová, 0910/485127

    Kde: CVČ Chrenová, Topoľová 1, Nitra

    Kedy: utorok od 9,00-11,00 hod.

    1. STRETNUTIE DŇA 10.09.2019 O 09,00 HOD.
   • Maminy a drobciHAPPY MOMS - pre aktívne maminy s deťmi od 1 roka

    ved. krúžku: Lucia Hudáková, tel. 0908/545 589, mail: luciaavokaduh@gmail.com

    KDE: Centum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra

    KEDY:
    streda od 9,30-10,30 hod.
    piatok od 9,30-10,30 hod.

   • SAMBOSAMBO je úpolový šport pochádzajúci z Ruska. Skratka SAMBO je zložena z dvoch slov: SAMozasčita Bez Oruža. Čo v preklade znamená sebeobrana bez zbrane. Sambo ako bojové umenie vzniklo na konci 19 storočia spojením tradičných ázijských a európskych bojových umení s tradičnými ruskými a kaukazskými formami ľudového – forklórneho zápasenia. Ako šport sa SAMBO rozdeľuje na dve základné formy. Sport Sambo, ktoré je zamerané na zápasnícke úkony bez úderov a kopov. Súťažiaci spolu zápolia v tradičnom ruskom športovom odeve zvanom Kurtka pričom sa snažia jeden druhého zhodiť na zem a podobne ako zápasníci udržať zafixovanú pozíciu. Druhou formou je Combat Sambo, ktoré v sebe zahŕňa aktívne útoky pomocou úderov a kopov. Zápasníci sú pri tom chránení ochrannými prostriedkami ako sú chrániče holení, rukavice či helma. Sambo v Nitre spadá pod Slovenskú Asociáciu Sambo, ktorá je oficiálným členom FIAS – Svetovej Federácie SAMBO. Sambo je naplánované ako oficiálny olympijský šport v roku 2020. Je vhodný pre dievčatá a chlapcov od 13 rokov.

    KDE: el. pracovisko CVČ, Na Hôrke 30, Nitra

    KEDY: pondelok od 17,30-19,00 hod. a v sobotu od 15,00-16,30 hod.

    Ved. ZÚ: Ing. Ivan Pálfy

    1. STRETNUTIE DŇA 09.09.2019 O 17,30 HOD.